Autori

Mijo Korade

Mijo Korade

Rođen 1947. u Delkovcu, općina Lobor, Hrvatsko zagorje. U Zagrebu je diplomirao filozofiju i teologiju te stekao doktorat iz crkvene povijesti na Sveučilištu Gregoriana u Rimu 1988.

Od 1981. do 1984. radi na Povijesnom institutu Družbe Isusove u Rimu (Institutum historicum S. I.), a na Filozofsko-teološkom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu radi kao profesor u dvama navratima: od 1980. do 1981. te od 1988. do 1991. Jedan je od osnivača i prvi voditelj Hrvatskoga povijesnog instituta u Beču, u razdoblju od 1990. do 1992.

Suradnik je Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu te predavač na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Obnovio je te od 1982. do 1988. uređivao povijesni zbornik Vrela i prinosi. Priredio je drugi i treći svezak knjige Isusovci i hrvatski narod istaknutoga hrvatskog crkvenog povjesničara Miroslava Vanina.

Objavio je niz znanstvenih radova iz crkvene i kulturne povijesti te monografije La »Missione illirico-dalmata« dei gesuiti (1852–1900), Zagreb 1989; Hrvatski isusovci – misionari, Zagreb 1991. Uz Miru Aleksić i Jerka Matoša suautor je knjige Jesuits and Croatian Culture, Zagreb 1992), a s Mirjanom Polić-Bobić napisaoje knjigu Paragvajska pisma. Piredio je za tisak i knjigu Ivan Rattkay. Izvješća iz Tarahumare (Zagreb 1998).

Kao autor ili suautor ostvario je nekoliko kulturno-povijesnih izložbi, među kojima se ističe zagrebačka izložba »Isusovačka baština u Hrvata: u povodu 450. obljetnice osnutka Družbe Isusove i 500. obljetnice rođenja Ignacija Loyole«, održana u Muzejskome prostoru od prosinca 1992. do ožujka 1993.

Knjige

Paragvajska pisma

Paragvajska pisma

246 str.

2015.