Autori

Ivica Matičević

Ivica MatičevićIvica Matičević rođen je 12. ožujka 1966. u Slavonskom Brodu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1992. diplomirao je komparativnu književnost i opću lingvistiku. Magistrirao je 1996. s temom Pristup biblijskom predlošku u drami hrvatske avangarde, a doktorirao 2007. s temom Književna kritika u periodici za NDH.

Od 1992. radi u Zavodu za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU u Zagrebu. Od 1999. zamjenik je glavnoga urednika, a od 2002. glavni urednik "Vijenca", novina Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. Bavi se proučavanjem hrvatske književnosti 19. i prve polovice 20. stoljeća. Sudjeluje na hrvatskim i međunarodnim znanstvenim skupovima, a eseje, rasprave i kritike objavljuje u znanstvenim zbornicima i stručnoj periodici. Suurednik je »Biblioteke Vijenac« u Matici hrvatskoj.

Objavio je kao autor ili priređivač sljedeće naslove: Raspeti Juda. Pristup biblijskom predlošku u drami hrvatske avangarde, Matica hrvatska, Zagreb, 1996; Baklje u arhivima. Rasprave o hrvatskoj književnosti, Znanje, Zagreb, 2004; Mali leksikon hrvatske književnosti (u suautorstvu), Naprijed, Zagreb, 1998., Hrvatske bajke i basne (antologija), Alfa, Zagreb, 1997, 2001 (2. izd.); Josip Kosor, Požar strasti. Pripovijesti, Privlačica, Vinkovci, 1997; Tito Strozzi. Roman i drame (edicija Stoljeća hrvatske književnosti), Matica hrvatska, Zagreb, 1998; Osijek 1999. Dossier, Matica hrvatska, Zagreb, 2006. Uredio je znanstveni zbornik Eugen Kumičić - život i djelo, Udruga Jenio Sisolski, Brseč, 2002, te sastavio nekoliko bibliografija, od kojih je najveća Bibliografija priloga iz kulture u dnevniku »Hrvatski narod« (10. travnja 1941-6. svibnja 1945), »Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU«, Novi tečaj, god. I, br. 2, 1995, str. 1-291.

Knjige

Prostor slobode

Prostor slobode

551 str.

2007.

Raspeti Juda

Raspeti Juda

160 str.

1996.