Autori

Ilija Crijević

Ilija Crijević

Hrvatski latinist, jedan od najvećih pjesnika hrvatske književnosti latinskog izraza (Dubrovnik, 1463-1520). Nakon školovanja u rodnome gradu, Ferrari i Rimu, gdje je 1484. u Akademiji Pomponija Leta kao mlad pjesnik okrunjen lovorovim vijencem i gdje je shodno običajima latinizirao ime (Aelius Lampridius Cervinus), vraća se u rodni grad (1487) gdej obavlja manje komunalne dužnosti, a 1510. nakon ženine smrti zaređuje se i ponovno, sve do smrti, preuzima dužnost rektora dubrovačke gimnazije

Izuzev par epigrama tiskanih u djelima Jurja Dragišića i Frana Lundulića Gundulića, sav je Crijevićev književni opus (pisma, govori, uvodne rasprave o pjesnicima, himne, epigrami, ode, elegije i epiliji na svjetovne i nabožne teme) ostao u rukopisu.Uz nedovršeni spjev o osnutku Dubrovnika (De Epidauro), naročito se izdvaja još i ciklus ljubavnih pjesama u distihu posvećenih Flaviji u kojem se pjesnički oblik i stil rimske elegije nastoji prilagoditi dubrovačkoj zbilji.

Knjige