Autori

Antun Česko

Antun Česko

Rođen 7. svibnja 1938. u Dubrovniku, gdje je završio gimnazijsko školovanje. Od 1956. do 1962. studira i diplomira na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Ondje je od 1964. do 1977. gimnazijski profesor hrvatskoga jezika a istodobno i lektor u Školskoj knjizi od 1967. do 1982., uglavnom visokoškolskih udžbenika.

Godine 1977. iz Zagreba se s obitelji vraća u zavičaj i profesor je na Pomorsko-tehničkoj školi. Od umirovljenja 2003. honorarni je lektor na Sveučilištu u Dubrovniku.

Objavljuje članke o problematici hrvatskoga standardnog jezika u Školskim novinama, a zatim, u većem broju, u Dubrovačkom vjesniku. Već od studentskih dana posve se posvećuje radu na književnoteorijskoj metodologiji, čega su rezultat brojne studije o hrvatskim klasicima, na temelju istraživanja vlastitom metodom.

Od 1994. član je Matice hrvatske, a u njezinu dubrovačkom Ogranku neprekidno je u sastavu Predsjedništva, Izdavačkoga odbora i Uredništva časopisa Dubrovnik, s tim što je lektor i korektor cjelokupnoga izdavaštva.

Godine 1988. uz mentorstvo akademika Ive Frangeša obranio je u Zagrebu magistarski rad 'Bugarkinje' Silvija Strahimira Kranjčevića, a kao nastavak tridesetogodišnjeg istraživanja stvaralaštva ovoga velikana hrvatskoga pjesništva ‒ obranio je, uz mentorstvo akademika Krešimira Nemeca, 1998. disertaciju Strukturna načela u genezi Kranjčevićeva pjesništva, koje je verzija objavljena 2001. u izdanju dubrovačkoga Ogranka.

Krajnji rezultat svojega cjelokupnog i neprekidnog bavljenja djelom ovoga velikog pjesnika ‒ izdanje je ove globalne monografije kao priloga ovogodišnjemu obilježavanju njegove 150. obljetnice rođenja u Senju, 17. veljače 1865. 

Knjige