Autori

Anica Kisić

Anica Kisić

Anica Kisić rođena je 8. kolovoza 1940. u Dubrovniku gdje je i maturirala. Diplomirala je povijest i arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zadru godine 1965. Poslijediplomski studij završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te magistrirala s temom Pomorska ikonografija Dubrovačke Republike na zavjetima (1978).

Od godine 1965. radi u Pomorskom muzeju Zavoda za povijesne znanosti HAZU, a godine 1984. postaje i njegovom voditeljicom, sve do umirovljenaja 2005. Za njezine uprave rad Muzeja je moderniziran, fundus nadopunjen i interdisciplinarno predstavljen javnosti

Autorica je tridesetak znanstveno stručnih radova u kojima se bavi zavjetnim slikama, pomorskim kartama i isolarima. Objavljuje i radove o obrađenim podmorskim nalazištima u dubrovačkom akvatoriju (Pomorski zbornik, Anali HAZU). Priređivačica je dvadesetak izložaba, a sudjelovala je i u interdisciplinarnome projektu Baština drvene brodogradnje u Hrvatskoj te u izradi višejezičnoga DVD-a o važnim temama iz dubrovačkog pomorstva 15. i 16. stoljeća te CD-roma o hrvatskome pomosrstvu koji je objavljen u nakladi Grčkoga pomorskog muzeja (Hellenic Maritime Museum) u Pireju. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, a usavršavala se u Veneciji.

Dobitnica je nagrade za životno djelo »Pavao Ritter Vitezović« Hrvatskoga muzejskog društva, a za sveukupan rad odlikovana je i Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića.

Članica je Matice hrvatske, Hrvatskog arheološkog društva i Hrvatskoga muzejskog društva.

Knjige

Ex voto Adriatico

Ex voto Adriatico

163 str.

2000.