Autori

Radomir Venturin

Radomir Venturin

Radomir Venturin rođen je 1935, a do umirovljenja bio je viši lektor za ruski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Vodio je jezične, fonetske i prijevodne vježbe te predavao stilistiku ruskog jezika. Bavio se usmenim i pismenim prevođenjem.

Objavio je knjižicu pjesama Vječna riječ naStraži, (Mladost, Zagreb, 1981), a izbor njegovih stihova tiskan je u časopisu Republika (br. 9, 1985) te u časopisu za poeziju Zrcalo (br. 1, 1991). Izbor iz skrivačica – enigmatskih pjesmica za djecu objavljivan je u Modroj lasti.

Na ruski je preveo spjev Strastni život Ivana Goluba posvećen 300. obljetnici smrti Juraja Križanića koji je objavljen kao dvojezično bibliofilsko izdanje tiskano u 50 primjeraka. Za ovo je izdanje Ivan Lacković Croata izradio grafičke listove.

Prepjevao je tri od četiri otisnute Puškinove bajke u knjizi A. S. Puškin, Bajke (četiri izdanja u bibliotekama Mladost „Vjeverica“ i Znanje „Stribor“), a sve četiri bajke u djelomice izmijenjenom prijevodu objavljene su u njegovom prijevodu u knjizi Aleksandar Puškin, Bajka o ribaru i ribici (Zagreb, 2002).

U sezoni 2008/2009. godine njegov prijevod Bajke o caru Saltanu izvodilo je Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku. Prijevod te bajke emitiran je nekoliko puta na Prvom programu Hrvatskoga radija kao radio-igra za djecu.

Njegovi prijevodi iz Puškinove poezije tiskani su u Književnoj smotri (dvobroj 112–113), u knjizi Aleksandar Sergejevič Puškin, Pjesme, bajke, drame (Zagreb, 2002) te u dvojezičnom izboru Fikreta Cacana Избранные стихотворения / Izabrane pjesme objavljenom u Biblioteci Parnas Matice hrvatske 2012.

Na hrvatski je preveo i knjižicu pjesama Svetlane Hermeščec, A zavtra b’yl den’ (Sutra je bio dan, Pula, 2004). Prevodio je poeziju Jevtušenka, Ajgija, Polonskoga i drugih ruskih pjesnika za koncertne izvedbe.

Nekoliko je njegovih prepjeva iz pjesništva Ljermontova, Tjutčeva, Ahmatove, Pasternaka, Visockog objavljeno na ruskim internetskim stranicama (www.poetarium.info).

U ruskom časopisu Ural (Ekaterinburg, 2000, br. 1) tiskan je izbor njegovih ruskih stihova pod naslovom Živye svireli uz pohvalnu ocjenu suvremenog ruskog pjesnika Evgenija Rejna:

„Neobično je što je te stihove napisao čovjek kojemu ruski jezik nije materinski. Kod letimičnog čitanja o tome i ne moramo razmišljati, ali zapravo ključ za ocjenu stihova Radomira Venturina (imam na umu njegove ruske stihove) leži upravo u situaciji da se stihovi na stranom jeziku ne mogu pisati. To jest, mogu, i takvih je slučajeva bilo na stotine, ali sve su to bili šaljivi, spomenarski stihovi ‘probe pera’, itd. Venturin je pak pokušao napraviti ono što se uvjetno naziva ‘pravom poezijom’. Očito je da je autor tih stihova čovjek vrlo sposoban, da izvrsno poznaje ruski, da mu je dobro poznata i ruska poezija. Ali tu je prije svega riječ o tome, jesu li za njega ti stihovi samo igra ili nešto više. Ako su igra, onda je to doista zabavna, čarobna igra, i nema nikakvih razloga prekidati je. Ako pak nisu, onda se treba zamisliti, zašto Rilkeu nisu uspjeli njegovi ruski stihovi, a Tjutčevu francuski.“

Preveo je sljedeće naslove: Konstantin Aleksandrovič Fedin, Pisac – umjetnost – vrijeme, Stvarnost, Zagreb, 1965; Lav Trocki, Permanentna revolucija, Otokar Keršovani, Rijeka, 1972. te Jerzy Faryno, Dešifriranje ili nacrt eksplikativne poetike avangarde, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1993. S Matom Malinarom preveo je knjigu: Juraj Križanić, Politika, Golden marketing – Narodne novine, Zagreb, 1997, a s Markom Grčićem, Natalijom Vidmarović i Josipom Užarevićem suautor je prijevoda spjeva Slovo o vojni Igorevoj, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

Prevodio je na ruski i monografije Antuna Travirke o Dubrovniku, Istri, Dalmaciji, Splitu, Zadru, Puli, Trogiru, Kornatima, Plitvičkim jezerima te o nacionalnom parku Krka.

Suautor je sljedećih frazeoloških rječnika: Tatjana Korać – Antica Menac (ur.) – Milenko Popović – Miho Skljarov – Radomir Venturin – Renata Volos, Rusko hrvatski ili srpski frazeološki rječnik, I.–II., Školska knjiga, Zagreb, 1979–1980; Antica Menac – Željka Fink-Arsovski – Radomir Venturin, Hrvatski frazeološki rječnik, Naklada Ljevak, Zagreb, 2003; Antica Menac – Željka Fink-Arsovski – Irena Mironova Blažina – Radomir Venturin, Hrvatsko-ruski frazeološki rječnik, Knjigra d.o.o., Zagreb, 2011; Antica Menac – Željka Fink-Arsovski – Radomir Venturin, Hrvatski frazeološki rječnik, Naklada Ljevak, Zagreb, 2014. U Osmojezičnom enciklopedijskom rječniku Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža (1987–2010) uz Jagodu Martinčić bio je urednik za ruski jezik.,

U dvojezičnom izdanju palindromskoga spjeva Dubravke Oraić Tolić Urlik Amerike obavio je filološki prijevod teksta na ruski.

U dvojezičnom izdanju pjesama Marine Cvjetajeve Izabrane pjesme, koje je priredila Dubravka Dorotić Sesar i objavila Matica hrvatska 2017, otisnut je njegov 51 prepjev, a u knjizi Boris Pasternak Izabrane pjesme, istog priređivača i izdavača iz 2020, uvršteno je 56 njegovih prepjeva. Za dvojezično izdanje knjige Fjodor Tjutčev, Pjesme, u izdanju Matice hrvatske iz 2020, izabrao je i preveo sve pjesme.

Knjige