Autori

Petar Šegedin

Petar Šegedin

Filozof i viši znanstveni suradnik na zagrebačkom Institutu za filozofiju rođen je 1973. u Splitu. Filozofiju i grčki jezik s književnošću diplomirao je 1998. na zagrebačkome Filozofskom fakultetu gdje je 2006. magistrirao iz filozofije radom o Nietzscheu. Doktorirao je 2010. radom o Platonu na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Godine 2001. te 2002. boravio je na Sveučilištu u Tübingenu na stručnom usavršavanju za doktorande. Objavio je prijevod Platonova dijaloga Parmenid (Zagreb 2002) te autorske knjige Volja za moć i problem istine  (Zagreb 2007), Pojam uma u Platona (Zagreb 2012) i Filozofija i život (2020). Suurednik je niza zbornika: S ove strane beskonačnosti: filozofiranje i more  (Zagreb 2008), Platonov nauk o duši  (Zagreb 2010),  Zbližavanja (Zagreb 2012), Nasljeđe antike  (Zagreb 2013), Filozofija i hrvatski jezik  (Zagreb 2014), Treba li filozofija svoju povijest?  (Zagreb 2016), Filozofija politike (Zagreb 2016), Postojeći pojam - Hegelov 'Predgovor' Fenomenologiji duha (2018),

Knjige

Filozofija i život

Filozofija i život

259 str.

2020.

Pojam uma u Platona

Pojam uma u Platona

403 str.

2012.