Knjige

Josip Kosor

Moj prijatelj Stefan Zweig / Mein Freund Stefan Zweig

Nepoznata pisma Josipa Kosora Stefanu Zweigu / Unbekannte Briefe Josip Kosors an Stefan Zweig

Priredio Ivica Matičević

Preveli Tihomir Glowatzky i Marta Novosel Glowatzky

U knjizi Moj prijatelj Stefan Zweig objavljena su posve nepoznata i ni u jednom stručnom hrvatskom izvoru spomenuta pisma hrvatskog književnika Josipa Kosora glasovitom austrijskom piscu Stefanu Zweigu.

Otkrivena su posve slučajno tijekom ožujka 2020, u sveučilišnoj biblioteci u saveznoj državi New York, gdje je Zweig boravio nakon odlaska iz Europe, a prije odlaska u Južnu Ameriku.

Posrijedi je rukopis od 111 pisama i razglednica, uglavnom pisama, koji su nastajali od 1909. do 1938., u godinama kada je Kosor boravio u Beču i Njemačkoj do Zweigova odlaska u Brazil. Pisana su na njemačkom jeziku, s teško čitljivim Kosorovim rukopisom, koji se ipak uspio „dešifrirati“ uz mnoštvo konzultacija s izvornim govornicima njemačkog jezika. U njima je cijeli raspon informacija i Kosorovih dojmova o radu na dramama, njegovim boravcima u Berlinu, Beču i Münchenu, o odnosu sa zagrebačkim umjetničkim krugovima, a ponajviše o njegovu odnosu sa Zweigom koji mu je bio mentor i mecena. Pisma pokazuju da je Kosor bio u uronjen u maticu europskih umjetničkih zbivanja u vrijeme avangarde i moderne književnosti kao ni jedan hrvatski pisac u to vrijeme. Iz pisama je razvidna njegova bliska suradnja s Blanchardom, Stanislavskim, Bahrom i Przybyszewskim, vodećim intelektualcima toga doba.

„U ovim pismima materijalno je potvrđeno ono što se i pretpostavljalo u studiju hrvatske književne povijesti: Zweig i Kosor bili su jedno vrijeme veoma bliski prijatelji, barem između 1909. i 1918., a Zweig je bitno pomogao Kosoru u pisanju i plasmanu njegovih djela na njemačkom govornom području. Sada je jasno, a prije objavljivanja ovih pisama to se nije moglo znati, da su se dopisivali gotovo punih 30 godina, a možda i duže, sve dok Zweig nije otišao u Brazil, dok značenje korespondencije u kulturološkom i književnopovijesnom smislu uvelike prelazi tek privatno dopisivanje dvojice dobrih poznanika i prijatelja u istom, književnom poslu.“ (Ivica Matičević)

Knjiga je objavljena na hrvatskom i njemačkom jeziku, opremljena je s 85 crno-bijelih ilustracija, predgovorom priređivača Ivice Matičevića i napomenom prevoditelja Tihomira Glowatzkoga.

Biblioteka Posebna izdanja, glavni urednik Luka Šeput, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Sveučilišna tiskara d.o.o., Zagreb.


Moj prijatelj Stefan Zweig / Mein Freund Stefan Zweig

PDF-ovi

Klikni za povratak