Autori

Mateo Žagar

Mateo Žagar

Mateo Žagar rođen je 14. veljače 1965. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je hrvatski jezik i jugoslavenske književnosti.

Od godine 1991. radi kao znanstveni novak na Odsjeku za kroatistiku, pri Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (isprva pod vodstvom prof. Eduarda Hercigonje, a zatim prof. Stjepana Damjanovića). Magistrirao je godine 1993. temom »Koherencija natpisa Bašćanske ploče«, a doktorirao 2000. temom »Osnovne smjernice grafetičkog uređivanja hrvatskoglagoljskih tekstova XII. i XIII. st.«. Od 2002. je docent, a od 2006. izvanredni profesor zagrebačkoga Filozofskog fakulteta.

Autor je dvadesetak radova iz paleografske (glagoljičke) i staroslavističke problematike u domaćim i inozemnim časopisima, a stručno se usavršavao na sveučilištima u Beču i Bonnu.

Objavio je knjigu Kako je tkan tekst Bašćanske ploče, Matica hrvatska-Hrvatsko filološko društvo-Povijesno društvo otoka Krka, Zagreb - Krk, 1997.7#07

Knjige