Autori

Mateo Žagar

Mateo Žagar

Jezikoslovac, paleoslavist i paleokroatist (Zagreb, 1965), redoviti profesor Filozofskoga fakulteta u Zagrebu na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo.

Hrvatski jezik i južnoslavenske književnosti diplomirao je 1990. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1991. zaposlen kao znanstveni novak na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost. Magistrirao je 1993., a doktorirao 2000. tezom Osnovne smjernice grafetičkog uređivanja hrvatskoglagoljskih tekstova XII. i XIII. st. U znanstveno-nastavno zvanje docenta biran je 2002., izvanrednoga profesora 2006., a od 2010. redoviti je profesor. Kao predavač gostovao je na mnogim stranim sveučilištima (Budimpešta, Udine, London, Heidelberg, Oslo, Graz, Rim, Beč) te je boravio na znanstvenim usavršavanjima (Beč, Bonn). Od 2014. član suradnik HAZU. Svojim radovima unosi bitne novosti u istraživanje hrvatskoglagoljskoga korpusa i hrvatske jezične povijesti. Osobito je zaslužan za promicanje dostignuća glagoljičkoga dijela hrvatske pismenosti i kulture.

Osim brojnih znanstveno-stručnih radova objavljenih u periodici i zborničkim izdanjima, autor je i triju samostalnih knjiga (Kako je tkan tekst Bašćanske ploče, 1997; Grafolingvistika srednjovjekovnih tekstova, 2007. ‒ Godišnja nagrada HAZU za znanost; Uvod u glagoljsku paleografiju 1: X. i XI. st., 2013. ‒ Državna nagrada za znanost) kojima unosi bitne novosti u istraživanje hrvatskoglagoljskoga korpusa i hrvatske jezične povijesti, svestrano promičući dostignuća glagoljičkoga dijela hrvatske pismenosti i kulture Također, objavio je i desetak knjiga kao suautor, priređivač ili urednik, među kojima se ističu Mali staroslavensko-hrvatski rječnik i kritičko izdanje misala Šimuna Kožičića (Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje: latinička transliteracija glagoljskog izvornika s usporedbom jezičnih oblika prema drugim glagoljskim tiskanim misalima XV. i XVI. st., 2016).  

Obj. 10/2020

Knjige