Knjige

Adolf Bratoljub Klaić Kruno Krstić

Izabrani tekstovi

Priredili JOSIP LISAC i STJEPAN DAMJANOVIĆ

U ovu knjigu uvršten je 21 tekst (članci i studije) Krune Krstića te 10 tekstova Adolfa Bratoljuba Klaića (5 jezikoslovnih eseja i 5 pripovjednih proza).

♦   ♦   ♦   ♦   ♦

“Krstić je dobro razlikovao književni jezik i narodne govore [...] Zalagao se za uklanjanje srpskoga jezičnog nanosa i tuđica, a inače se tolerantno zalagao da se ne produbljuje jaz između hrvatskoga i srpskoga standardnog jezika. Prvi put je Krstić 1941. ustvrdio da su najprije Dubrovčani a zatim Kačić izvršili odlučan utjecaj u stvaranju hrvatskoga književnog jezika.

[...]

[Krstić] je jedan od najvećih hrvatskih filozofa XX. stoljeća. Poglavito je filozofijski promišljao jezik u cjelini i u kontekstu nacionalnih kultura [...] Nasuprot očitoj misli da mišljenje uvjetuje jezik, Krstić je također argumentirao da jezik u istoj mjeri uvjetuje mišljenje. Filozofiji je pristupao iz aspekta jezika, pa je raščlamba značenja središnje mjesto njegove filozofije.” (Josip Lisac)

***

“Darovit, zainteresiran, marljiv, sposoban da djelotvorno sudjeluje u znanstvenom, stručnom i kulturnom životu, Bratoljub Klaić ostavio nam je opsežan, zanimljiv, kadšto provokativan opus koji će i ubuduće zanimati leksikografe i leksikologe, pravopisce i proučavatelje pravopisa i pravogovora, povjesničare jezika, dijalektologe, akcentologe, prevoditelje, znalce i ljubitelje kazališta. Svi će oni u njegovu djelu naći poticaja, a u njemu kompetentnoga sugovornika.” (Stjepan Damjanović)

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, knj. 150, urednik knjige Josip Bratulić, redaktorica i izvršna urednica Dražana Radman, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Denona (Zagreb). – Knjiga je opremljena sa 17 c/b ilustracija, uvodnom studijom priređivačā, ljetopisom autorā i bibliografijom njihovih djela te izabranih tekstova o njihovu radu, Tekstološkom napomenom redaktorice, Tumačem imena i izraza (sastavila Dražana Radman) i Rječnikom (sastavila Dražana Radman). — Naklada 300 primjeraka


Autori

Adolf Bratoljub Klaić

Adolf Bratoljub Klaić

Hrvatski leksikograf, jezikoslovac i prevoditelj (Bizovac, 1909 — Zagreb, 1983). Radio kao gimnazijski i sveučilišni profesor hrvatskoga jezika. Zaposlen u Hrvatskome državnom uredu za jezik 1943–1946. Autor je Rječnika stranih riječi (1. izd. 1951), koji mu je osigurao posebno mjesto u hrvatskoj kulturi i unekoliko zasjenio njegove druge vrlo vrijedne filološke, prevoditeljske i književne prinose. Za ediciju Pet stoljeća hrvatske književnosti Matice hrvatske tumačio i komentirao te lektorirao tekstove brojnih pisaca.

Kruno Krstić

Kruno Krstić

Hrvatski leksikograf, jezikoslovac, psiholog i filozof (Arbanasi, 1905 – Zagreb, 1987). Objavljivao radove iz psihologije, povijesti psihologije, psihologijske terminologije i filozofije. Posebno je istraživao i prikazao povijest hrvatske filozofije te granična područja filozofije i psihologije. Dao znatan prinos Leksikografskom zavodu kao urednik humanističkih struka.  Bavio se i književnim stvaranjem te prevodio s njemačkog, engleskog, francuskog i talijanskog jezika. Bitno je pridonio očuvanju, izgradnji i učvršćenju modernoga hrvatskog identiteta sučeljenog s jugoslavenskim unitarizmom.

Izabrani tekstovi

PDF-ovi

Klikni za povratak