Autori

Damir Zorić

Damir Zorić

Damir Zorić rođen je 1. siječnja 1960. u Grudama u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu i srednjoškolsko obrazovanje dovršio je u Zagrebu.

Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je studije etnologije i povijesti, a potom postigao i magisterij te doktorat na istom Fakultetu, gdje je i radio od 1986. do 1991. godine, baveći se etnološkom kartografijom, istraživanjima tradicijskih oblika nadgrobnika, ukopišta te etnologijskim prinosima naših misionara i njihovim doprinosima općoj i nacionalnoj etnologiji.

Jedan je od pokretača (1989) godišnjaka »Studia ethnologica Croatica«.

Od 1991. do 2011. godine obnašao je niz državnih dužnosti i javnih službi u Vladi i Saboru Republike Hrvatske, radeći na poslovima skrbi za prognanike i izbjeglice, potom u mirovinskom osiguranju te u diplomaciji. Radi potom na privatnim poslovima u osiguranju.

Od 2004. godine zaposlen je u Koncernu Agram i danas je predsjednik Uprave Euroherca. Također je i predsjednik Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje.

U dva navrata Glavna skupština Matice hrvatske birala ga je u svoj Glavni odbor i Predsjedništvo na mjesto gospodarskoga tajnika.

Predavao je studentima etnologije i kulturne antropologije na Sveučilištu u Zadru.

Objavio je više stručnih članaka i rasprava te knjigu o hrvatskome misionaru, isusovcu Ferdinandu Konšćaku i njegovim istraživanjima u meksičkoj Donjoj Kaliforniji sredinom 18. stoljeća. Prvo izdanje te knjige, priređeno na temelju doktorske disertacije Misionar i kulture drugih. Etnologijska istraživanja Ferdinanda Konšćaka (1703-1759) u Donjoj Kaliforniji, objavili su u Sarajevu 2000. Hrvatsko kulturno društvo Napredak iz Sarajeva te sarajevski ogranak Matice hrvatske. Drugo, dopunjeno izdanje objavio je Nakladni zavod Matice Hrvatske u Zagrebu 2002. pod naslovom Ferdinand Konšćak, misionar i istraživač.

Knjige