Knjige

Andrija Kačić Miošić

Izbor iz djela

Priredio Stipe Botica

Izbor iz djela Andrije Kačića Miošića sadrži 37 pjesama i 5 proznih tekstova iz Razgovora ugodnog (1759), nekoliko ulomaka iz Korabljice (1760) i XVI. poglavlje Kačićeva filozofskog djela Elementa peripatetica (1752). Tekstove je izabrao i predgovor napisao Stipe Botica. Razgovor ugodni naroda slovinskoga jedna je od najčitanijih i najizdavanijih knjiga hrvatske dopreporodne književnosti uopće te najraširenija knjiga u doba preporoda, kada hrvatski književni jezik dobiva svoje konačno obilježje upravo se oslanjajući i na Kačićevu Pjesmaricu.

U ovome izdanju sačuvane su posebnosti Kačićeva jezika te nisu provođena ujednačavanja na mjestima gdje bi ih se možda očekivalo. Te se posebnosti donose u tekstološkoj napomeni kako bi čitateljima bila razumljivija jezična šarolikost, „nepravilnost“ i kreativnost autora koji je stvarao u predstandardno doba, oslanjajući se na lokalne norme svoga zavičaja te bosanskofranjevački književnojezični uzus, a samim time i na stariju hrvatsku jezičnu tradiciju dalmatinskih i dubrovačkih pisaca, koja je u temeljima jezika bosanskih franjevaca.

Knjiga, uz izabrane Kačićeve tekstove, sadrži i predgovor, ljetopis A. K. Miošića, bibliografiju (izdanja djela i važniju literaturu o Kačiću), tekstološku napomenu, tumač imena i izraza te rječnik. Premda je Kačić pisac koji je „uspio zatomiti svoju učenost i spustiti se na razinu običnog čovjeka, uskladiti se s mišljenjem prosječnog recipijenta“ (S. Botica), doneseni prilozi trebali bi današnjem čitatelju pomoći u što boljem razumijevanju autora i njegova djela.

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, knj. 148, urednik knjige Josip Bratulić, redaktorica i izvršna urednica Dražana Radman, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Denona (Zagreb). – Knjiga je opremljena sa 11 c/b ilustracija, uvodnom studijom Stipe Botice, ljetopisima autora i bibliografijama njihovih djela te izabranim tekstovima o njihovu radu, Tekstološkom napomenom (Dražana Radman), Tumačem imena i izraza te Rječnikom (sastavila Dražana Radman). – Naklada 400 primjeraka.


Autori

Andrija Kačić Miošić

Andrija Kačić Miošić

Hrvatski epik i vjerski pisac, filozof i teolog, franjevac (Brist, 1704 – Zaostrog, 1760). Prvu je naobrazbu stekao u Franjevačkome samostanu u Zaostrogu. Godine 1720. stupio je u Franjevački red, a 1728. zaređen je za svećenika. Predavao je moralku na Filozofskom učilištu u Zaostrogu te radio kao lector generalis u Šibenskoj bogosloviji. U samostanima Sumartinu i Zaostrogu službovao, između ostaloga, kao gvardijan.

Književni je prosvjetitelj Kačić svojim djelima, osobito Razgovorom ugodnim, utjecao na razvoj hrvatskoga standardnog jezika utemeljena na štokavskoj ikavici.

 

Izbor iz djela

PDF-ovi

Klikni za povratak