Autori

Nikica Petrak

Nikica Petrak

Akademik Nikica Petrak, pjesnik, prevoditelj, esejist i enciklopedist rođen je 1939. u Dugoj Resi. Osnovnu školu pohađao je u rodnome mjestu, a dovršio u Zagrebu. Gimnaziju je pohađao i maturirao u Križanićevoj ulici u Zagrebu.

Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je engleski jezik i književnost te povijest umjetnosti.

Kao Herderov stipendist proveo je na prijedlog Marijana Matkovića Miroslavu Krleži poststudijsku godinu 1968/69. na bečkome Sveučilištu, čitajući posebno austrijsku i njemačku književnost fin de sičclea.

Početkom 1960-ih bio je urednik kulturne rubrike »Studentskoga lista«.

Od 1967. do 1977. radi kao suradnik, urednik i samostalni urednik-komentator na Radio-televiziji Zagreb, prezentirajući kulturne teme.

Od 1978. do 1989. urednik je u Sveučilišnoj nakladi Liber.

Kao savjetnik u odjelu za međunarodne odnose Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske zaposlen je 1991/92., a od 1992. do 2004. radio je kao urednik u Leksikografskome zavodu »Miroslav Krleža«, sudjelujući u radu na tzv. Krležijani, te kao jedan od urednika stranih književnosti u Općoj hrvatskoj enciklopediji. U mirovini je od 2005.

Član suradnik HAZU je od 1999., a redoviti član od 2004.

Kao pjesnik javlja se 1959. u listu »Književna tribina« u kojem mu urednik Slavko Mihalić objavljuje dvadesetak pjesama.

Na poziv urednika Milana Mirića pridružuje se 1960. širemu krugu oko časopisa »Razlog«, objavljujući u njemu do prestanka izlaženja časopisa.

Preveo je desetak dramskih tekstova te niz kulturoloških i politoloških knjiga među kojima se ističu: Dylan Thomas, Poezija, Zagreb 1964.; Leo Strauss, O tiraniji, Zagreb 1980.; Joseph Bronowski, Porijeklo znanja i imaginacije, Zagreb 1981.; E.A. Poe, Ukradeno pismo, Zagreb 1983.; Lewis Mumford, Mit o mašini: 1. Tehnika i civilizacija, 2. Pentagon moći, Zagreb 1986.; Dylan Thomas, Portret umjetnika kao mladog psa, Zagreb 1988.; David Held, Modeli demokracije, Zagreb 1990.; Edmund Burke, Razmišljanja o Francuskoj revoluciji, Zagreb 1993.; Carl E. Schorske, Beč krajem stoljeća, Zagreb 1997.; Programi i manifesti arhitekture XX. stoljeća, Zagreb 1997.; Peter Blake, Majstori graditelji, Zagreb 1998.; Ben Jonson, Volpone, Zagreb 1999.; Hannah Arendt, O nasilju, Zagreb 1996.; Egon Friedell, Povijest grčke kulture, Zagreb 2001.; Georg Tabory, Mein Kampf, Zagreb 2003.; Jacques Barzun, Od osvita do dekadencije (500 godina zapadne kulture), Zagreb 2003.; Peter Stein, Rimsko pravo i Europa, Zagreb 2007.; Hermann Broch, Duh i duh vremena, Zagreb 2007.; Alexander Demandt, Vandalizam, nasilje nad kulturom, Zagreb 2009; George Steiner, Ideja Europe, Zagreb 2009.

Objavio je sljedeće knjige pjesama: Sve ove stvari, Mladost, Zagreb 1963.; Razgovor s duhovima, Studentski centar Zagreb, Zagreb 1968.; Suho slovo, Studentski centar Zagreb, Zagreb 1971.; Tiha knjiga, Mladost, Zagreb 1980.; Izjava o namjerama, Naprijed, Zagreb 1989.; Izabrane pjesme, Naprijed, Zagreb 1991.; Ispadanje iz povijesti, Matica hrvatska, Zagreb 1996.; Razmicanje paučine, Matica hrvatska, Zagreb 1999.; Neizgovoreni govor (eseji), Antibarbarus, Zagreb 2003.; Arka, Matica hrvatska, Zagreb 2004.; Od ljubavi, Ex libris, Zagreb 2004.; Das Herausfallen aus der Geschichte, Daedulus Verlag, Münster 2008.

Kao pjesnik i prevoditelj dobitnik je sljedećih nagrada i priznanja: godine 1981. za doprinos hrvatskom pjesništvu dobiva pjesničku nagradu »Tin Ujević« te državnu nagradu »Vladimir Nazor« za doprinos na polju književnosti. Godine 1996. ovjenčan je »Goranovim vijencem« za poeziju, a 1997. dobitnik je nagrade Fonda »Miroslav Krleža« za književno djelo (Ispadanje iz povijesti) od iznimnoga značenja za hrvatsku književnost za razdoblje od 1995-1997. Nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Nagradu Matice hrvatske za književnost i umjetnost dobiva 2000. za knjigu Razmicanje paučine. Godine 2004. dobitnik je Nagrade grada Zagreba. Državnu nagradu »Vladimir Nazor« za životno djelo primio je 2012.

Preminuo je u Dubrovniku 20. kolovoza 2016.

Knjige

Arka

Arka

92 str.

2005.

Blaženo doba

Blaženo doba

506 str.

2009.

Ispadanje iz povijesti

Ispadanje iz povijesti

72 str.

1996.

Razmicanje paučine

Razmicanje paučine

55 str.

1999.