Autori

Zdravko Blažeković

Zdravko Blažeković

Hrvatski muzikolog svjetskoga glasa koji već trideset godina živi i radi u New Yorku, gdje je i doktorirao, rođen je u Zagrebu 1956. U rodnome gradu završava studij muzikologije na Muzičkoj akademiji, a potom i magistira (1983)

Od 1987., kada odlazi u New York, proširuje svestrano muzikološko zanimanje i na glazbenu ikonografiju. Urednik je u središnjoj redakciji RILM-a (Međunarodnog repertoara glazbene literature) pri City University u New Yorku, gdje vodi Istraživački centar za glazbenu ikonografiju. Urednik je i savjetnik u svjetskim glazbenim enciklopedijama MGG (Njemačka) i Grove (Velika Britanija).

Objavio u domovini i inozemstvu sedamdesetak znanstvenih stručnih radova te knjige Katalozi muzikalija u Historijskom arhivu i Muzeju grada Dubrovnika, Zagrb 1988, Glazba osjenjena politikom: studije o hrvatskoj glazbi između 17. i 19. stoljeća, Zagreb 2002., Hrvatska glazbena historiografija u 19. stoljeću (zajedno sa Sanjom Majer–Bobetko i Goranom Doliner), Zagreb 2009.

Postavio je nekoliko izložbi sa temama iz povijesti glazbe, organizirao više muzikoloških simpozija u Sjedinjenim Državama, Kini i Italiji, uredio više knjiga, član je uredničkog odbora drugog izdanja enciklopedije Die Musik in Geschichte und Gegenwart odgovoran za jedinice o zemljama slavenskog juga, te savjetodavnog odbora enciklopedije Grove Music Online.

Glavna su područja njegova interesa za hrvatsku glazbu 18. i 19. stoljeće, posebice arhivski izvori, te proučavanje odnosa glazbenoga života u Hrvatskoj prema suvremenim događanjima u središnjoj Europi. Možda i najveći doprinos Zdravka Blažekovića hrvatskoj glazbi jest njegov desetogodišnji rad na katalogizaciji i sređivanju hrvatske glazbene baštine.

Opširniju autorovu biografiju i bibliografiju možete pročitati na stranicama Hrvatskoga društva skladatelja.

Knjige