Autori

Christoph Wulf

Christoph Wulf

Rođen 1944. u Berlin-Bri­tzu gdje je i odrastao. Završio gimnaziju u Steglitzu, studirao povijest, pedagogiju, filozofiju i znanost o književnosti na Slobodnome sveučilištu u Berlinu, gdje je 1968. i magistrirao. Promociju iz znanosti o odgoju stekao je na sveučilištu u Marburgu. Od 1970. do 1975. bio je znanstveni suradnik u Njemačkom institutu za međuna­rodno pedagogijsko istraživanje u Frankfurtu na Majni. Godine 1973. promoviran je za doktora filozofije, a dvije godine kasnije habilitirao se za struku znanost o odgoju. Od 1975. redovni je profesor odgojne znanosti na sveuči­lištu u Siegenu, a od 1980. redovni profesor antropologije i filozofije odgoja na Slobodnom sveučilištu u Berlinu, gdje je također suosnivač Interdisciplinarnog centra za historijsku antropologiju, a ujedno član mnoštva među­narodnih stručnih udruženja iz okružja antropologije, pedagogije i kulturne znanosti. Godine 2008. izabran je za potpredsjednika njemačke komisije UNESCO-a. Poča­sni je profesor sveučilišta u Bukureštu te gostujući profe­sor ili istraživač na mnogim sveučilištima diljem svijeta. Utemeljitelj je i zajedno s Holgerom Schulzeom glavni urednik časopisa Paragrana, međunarodnog časopisa za historijsku antropologiju. Također je član uredništava i znanstvenih savjeta mnogih njemačkih i međunarod­nih stručnih časopisa.

Među njegovim brojnim knjigama, koje su, kao i neki od ostalih radova, prevedene na više od dvadeset jezika, mogu se izdvojiti sljedeće: (zajedno s Günterom Gebauerom) Mimesis – Kultur – Kunst – Gesellschaft, Reinbek 1992; (zajedno s Günterom Gebauerom) Spiel, Ritual, Geste. Mimetisches Handeln in der sozialen Welt, Reinbek 1998; Zur Genese des Sozialen. Mimesis, Performativität, Ritual, Bielefeld 2005; Anthropologie kultureller Vielfalt. Interkulturelle Bildung in Zeiten der Globalisierung, Bielefeld 2006; Une anthropologie historique et culturelle: Rituels, mimesis sociale et per­formativité, Paris 2007; Anthropologie. Geschichte-Kul­tur-Philosophie, Köln 2009 (drugo prerađeno izdanje; prvo izdanje Reinbek 2004); Anthropology. A Continen­tal Perspective, University of Chicago Press 2013.

Knjige