Autori

Joja Ricov

Joja Ricov

Joja (Joso) Ricov, pjesnik, dramski pisac, književni i likovni kritičar te prevoditelj, rodio se 25. ožujka 1929. u Kalima nedaleko od Zadra, gdje je završio osnovnu školu, a gimnaziju u Zadru. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je slavistiku.

Od 1962–1963. umjetnički je savjetnik kazališta »Trebbo« T. Comella u Milanu, a od 1963–1967. urednik je (dopisni) milanskoga periodika za suvremenu umjetnost »D'ars Agency«. U razdoblju od 1968–1969. urednik je »Hrvatskog književnog lista« i Zajednice samostalnih pisaca TIN.

Nadalje, od 1968–1984. djeluje kao audiorehabilitator u Centru SUVAG i član je specijalističke ekipe stručnjaka Verbotonalnoga sustava prof. dr. Petra Guberine u Italiji.

Kao lektor Državnog i Katoličkog sveučilišta u Milanu od 1973–1975. instalirao jeAVGSmetodu za učenje stranih jezika, uveo i raširio Italijom Verbotonalnu metodu za (re)habilitaciju slušno oštećenih.

Član je Društva hrvatskih književnika, Društva hrvatskih književnih prevodilaca, HKD sv. Ćirila i Metoda, Hrvatskoga centra PEN–a, talijanske književne institucije »Sindacato Libero Serittori Italiani« (Rim) i Predsjedništva HPU–a Hrvatske paneuropske unije od 1990.

Dobitnik je Međunarodne nagrade »Europa Arte« (Pariz, Zürich, Milano) za likovnu kritiku 1964., »Zlatne Partenope« Univerzalne akademije »Neapolis« u Napulju 1997.
10#07

Knjige

Eros

Eros

322 str.

2007.