Autori

Ivan Trnski

Ivan Trnski

Pjesnik, pripovjedač, putopisac, dramatičar, publicist i prevoditelj (Stara Rača, kraj Bjelovara, 1. V. 1819 – Zagreb, 30. VI. 1910). Pripada krugu najpoznatijih književnika ilirskoga preporoda te je do kraja života ostao vjeran preporodno-romantičarskoj orijentaciji. Radio je kao upravni časnik u vojnoj administraciji, izabran je za zastupnika u Hrvatskome saboru. Bio je župan Bjelovarske županije, predsjednik Matice hrvatske i prvi predsjednik Društva hrvatskih književnika (1901). God. 1869. s grupom istomišljenika i suradnika pokreće Vienac, najvažniji hrvatski književni časopis 19. stoljeća. Vrstan versifikator, proučavao je je temeljene probleme jezika i metrike.

Više o životu i djelu Ivana Trnskog pročitajte u njegovu životopisu što ga je za Matičino izdanje njegovih izabranih djela priredila Katica Čorkalo Jemrić.

Knjige

Izabrana djela

Izabrana djela

480 str.

2017.