Autori

Lav Znidarčić

Lav Znidarčić

Pravnik, publicist i kulturni radnik Lav Znidarčić (Split, 1918‒Zagreb, 2001) pripada krugu najaktivnijih i najuglednijih katolika laika u Hrvatskoj u prošlome stoljeću.  Pučku školu i klasičnu gimaziju završio je u rodnome gradu, a pravni studij u Zagrebu gdje je i doktorirao (1942). godine. Kao pravnik radio je u različitim ustanovama i poduzećima u Hrvatskoj i BiH te kao odvjetnik u Zagrebu (1968–1979).

Hrvatskomu križarskom bratstvu pristupio je 1935., a u dva navrata bio mu je i predsjednikom (1942–1945., 1992–1993). Kada je 1990. obnovljen rad Matice hrvatske, postao je pročelnikom njezina Odjela za inozemstvo te predsjednikom Časnoga suda.

U doba komunizma bio je često proganjan i zatvaran zbog svojih antikomunističkih uvjerenja i otvorene podrške katoličkome pokretu u Hrvatskoj.

Bio je urednikom i suradnikom brojnih časopisa i listova (Odvjetnik, Kolo, Vijenac, Križarska straža i dr.)

Životno mu je djelo  knjiga o Alojziju Stepincu kojega je osobno poznavao i u kojoj je nastojao pokazati i dokumentirati nepravednost i malicioznost režima u postupku protiv Stepinca.

Knjige

Alojzije Stepinac

Alojzije Stepinac

157 str.

1998.