Autori

Werner Beierwaltes

Werner Beierwaltes

Rođen je 8. svibnja 1931. u Klinkenbergu na Majni u Njemačkoj. Od 1950. studirao je klasičnu filologiju, filozofiju i germanistiku na sveučili­štu u Münchenu, gdje je 1957. promoviran u doktora filo­zofije na temelju rada o metaforici svjetla u Grka. Nakon toga bio je asistent Rudolpha Berlingera na sveučilištu u Würzburgu, gdje se 1963. habilitira iz filozofije radom o metafizici novoplatonika Prokla. 1969. prihvaća poziv na sveučilište u Münsteru, a 1974. na sveučilište u Münche­nu, gdje djeluje kao redovni profesor u Institutu za filozo­fiju sve do emeritiranja 1996. Od 1974. član je Nordrein--Westfälischen Akademie der Wissenschaften und Künste u Düseldorfu, od 1986. redovni član Bayerischen Aka­demie der Wissenschaften u Münchenu, od 1996. član Akademie gemeinnütziger Wissenschaften u Erfurtu. Osim toga bio je predsjednik Cusanus-Kommision der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, počasni član Royal Irish Academy u Dublinu te dopisni član Academia Senese degli Intronati. Težišta njegova istraživanja su on­tologija i metafizika te njihova povijest. Posebno inten­zivno proučavao je platonizam (Platon, Plotin, Proklo) i povijest njegova utjecaja u srednjem vijeku, njemačkom idealizmu (Schelling, Hegel) i sadašnjosti. Preminuo je 22. veljače 2019. u Münchenu. Neka značajnija od broj­nih objavljenih djela: Lux intelligibilis. Untersuchungen zur Lichtmetaphysik der Griechen, Diss. München 1957; Proklos. Grundzüge seiner Metaphysik, Frankfurt 1965, 3. Auflage 2014; Plotin. Über Ewigkeit und Zeit (Enneade III 7), übersetzt, eingeleitet und kommentiert von Werner Beierwaltes, Frankfurt 1967, 5., ergänzte Auflage 2010; Platonismus und Idealismus, Frankfurt 1972, 2., durchgesehene und erweiterte Auflage 2004; Identität und Differenz, Frankfurt 1980; Denken des Einen. Studien zur neuplatonischen Philosophie und ihrer Wirkungsgeschichte, Frankfurt 1985, 2. Auflage 2016; Eriugena. Grundzüge seines Denkens, Frankfurt 1994; Heideggers Rückgang zu den Griechen, München 1995; Platonismus im Christentum, Frankfurt 1998, 3., erw. Auflage 2014; Fussnoten zu Plato, Frankfurt 2011.
Bilješku o autoru priredio Damir Barbarić, u: Werner Beierwaltes - Hans Urs von Balthasar - Alois Maria Haas, Temeljna pitanja mistike, str.

Knjige

Temeljna pitanja mistike

Temeljna pitanja mistike

93 str.

2019.