Knjige

Dante Alighieri

Božanstvena komedija. Čistilište

Preveo BOŽIDAR PETRAČ

U povodu 700. obljetnice Danteove smrti, Matica hrvatska objavljuje novo hrvatsko izdanje Božanstvene komedije u proznom prijevodu književnika i prevoditelja Božidara Petrača.

Dante je Komediju započeo pisati vjerojatno oko 1306, u prvim godinama progonstva iz rodne Firence, a završio ju je malo prije smrti. Pakao dovršava do 1309, Čistilište negdje do 1316, a Raj između 1316. i 1321. Čistilište je Dante zamislio kao visoku planinu, otok okružen oceanom, u devet dijelova, s  Predčistilištem i na vrhu sa Zemaljskim rajem. Oko Zemljine kugle kruži devet neba, a iznad njih nalazi se nepomičan i beskonačan Empirej, u kojem se nalazi Bog.

Za Dantea Čistilište je stanje u koje su grešnici raspoređeni, kao i u Paklu, u pojasevima prema težini grijeha, ali obrnuto od onoga rasporeda kakav vlada u Paklu: od težih grijeha i muka prema lakšima, odnosno od izopćenika koji su zakasnili pokajati se te nehajnih vladara u predvorju do oholica, zavidnika, srditih, mlitavaca, lakomaca i rasipnika, proždrljivaca i  razbludnika. Na vrhu Čistilišta nalazi se Zemaljski raj, gdje će Dantea ostaviti Vergilije, a u čudesnoj viziji pojavit će se Beatrice nad tajanstvenim kolima u svečanoj povorci.

T. S. Eliot u poznatom eseju o Danteu napisao je da je Čistilište najzahtjevniji dio Božanstvene komedije jer je modernom čitatelju kao građu poezije lakše prihvatiti prokletstvo pa čak i blaženstvo nego pročišćenje, tu prijelaznu fazu između paklenih muka i rajskih naslada. No nakon čitanja cjelokupne Komedije, upozorava Eliot, valja se ponovno vratiti ovom središnjem dijelu epa jer tek tada Čistilište počinje otkrivati svoju ljepotu.

Novo izdanje Čistilišta u suvremenom, točnom i jasnom prijevodu Božidara Petrača čitateljima otkriva bogate slojeve značenja izvornika te potvrđuje svevremenost Danteove poezije i univerzalnost njezinih humanističkih poruka.

Izdanje je opremljeno iscrpnim komentarima te slikama Zlatka Kesera i Igora Rončevića.

Biblioteka Posebna izdanja, glavni urednik Luka Šeput, izvršni urednik Luka Vukušić, jezični savjetnik Stjepan Damjanović, slike Zlatko Keser i Igor rončević, naslovnica Tomislav Buntak, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Sveučilišna tiskara  (Zagreb). — Knjiga je opremljena s 30 ilustracija u koloru, prevoditeljskim uvodom i napomenama, komentarima uz tekst, ljetopisom Dantea Alighierija, kazalom vlastitih imena i važnih pojmova te kazalom ilustracija.


Autori

Dante Alighieri

Dante Alighieri

Talijanski pjesnik (Firenca, 1265 – Ravenna, 1321), kao autor Božanstvene komedije  jedan je od najslavnijih svjetskih pisaca

Božanstvena komedija. Čistilište

PDF-ovi

Klikni za povratak