Knjige - godina - 2012

1918. u hrvatskoj povijesti

1918. u hrvatskoj ...

19,91(150,00 kn)

Antička povijest i antikvar

Arnaldo Momigliano

Antička povijest i ...

5,31 € (40,00 kn)

Ausgewählte Gedichte / Izabrane pjesme

Johann Wolfgang Goethe

Ausgewählte Gedichte / ...

5,31 € (40,00 kn)

Bečka moderna

Viktor Žmegač

Bečka moderna

21,24 € (160,00 kn)

Bouvard i Pécuchet / Rječnik uvriježenih ideja

Gustave Flaubert

Bouvard i Pécuchet ...

33,18 € (250,00 kn)

Crta je moja prva noć

Anka Žagar

Crta je moja ...

23,89 € (180,00 kn)

Enciklopedijski rječnik međunarodnoga prava mora

Davorin Rudolf

Enciklopedijski rječnik međunarodnoga ...

33,18(250,00 kn)

Forme uma

Birgit Recki

Forme uma

7,96 € (60,00 kn)

Hamlet

William Shakespeare

Hamlet

0,00 € (0,00 kn)

Hrvatskoglagoljska Knjiga o Esteri

Vesna Badurina Stipčević

Hrvatskoglagoljska Knjiga o ...

23,89 € (180,00 kn)

Izabrana djela III.

Petar Šegedin

Izabrana djela III.

13,27(100,00 kn)

Izabrane pjesme

Antun Branko Šimić

Izabrane pjesme

19,91 € (150,00 kn)

Izlazak u cvijet

Igor Grbić

Izlazak u cvijet

9,29 € (70,00 kn)

Književnoteorijski fragmenti

Ante Stamać

Književnoteorijski fragmenti

13,27 € (100,00 kn)

Kritički duh

Günter Zöller

Kritički duh

7,96 € (60,00 kn)

Kroćenje goropadnice

William Shakespeare

Kroćenje goropadnice

0,00 € (0,00 kn)

Macbeth

William Shakespeare

Macbeth

0,00 € (0,00 kn)

Matica hrvatska u vremenu krize

Igor Zidić

Matica hrvatska u ...

0,00 € (0,00 kn)

Ode himne ne

Stijepo Mijović Kočan

Ode himne ne

6,64(50,00 kn)

Pod Velikim medvjedom

Nives Opačić

Pod Velikim medvjedom

11,95 € (90,00 kn)

Pregled

biblioteke

godine

područja

autori