Autori

Agneza Szabo

Agneza Szabo

Povjesničarka Agneza Szabo rođena je 28. listopada 1938. u Rezovcu kraj Virovitice. Gimnaziju je završila u Osijeku, a diplomirala je povijest i filozofiju na zagrebačkome Filozofskom fakultetu gdje je 1983. doktorirala radom Društvena struktura nosilaca središnjih (političkih, privrednih i kulturnih) institucija u Zagrebu 1860.1873.

Od 1973. do umirovljenja 2003. radila je kao kustosica, viša znanstvena suradnica i muzejska savjetnica u Muzeju grada Zagreba. Od 2001. honorarno predaje na zaprešičkoj Visokoj školi za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić. Bila je vanjska znanstvena suradnica u Zavodu za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu (1981‒1993), a već dvadesetak godina surađuje i na znanstvenome projektu za povijest humanističkih znanosti HAZU u Zagrebu. U povodu proslave 25. obljetnice Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu 2013. primila je počasni doktorat (doctor philosophiae honoris causa).

Dobitnica je niza nagrada i odličja među kojima posebno mjesto zauzimaju Akademijina nagrada Josip Juraj Strossmayer iz područja humanističkih znanosti (1993) te državno odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1999).

Autorica je bogata i opsežna historiografskog opusa koji obuhvaća gotovo 1000 bibliografskih jedinica (samostalnih i priređivačko-uredničkih knjigâ, znanstvenih i stručnih radova, prikaza i recenzija, popularnih članaka i razgovora). Suautorica je i niza školskih priručnika povijesti. U znanstvenom radu bavi se hrvatskom poviješću 19. stoljeća, poglavito razvojem građanskog i civilnoga društva u banskoj Hrvatskoj, doprinosom žena u hrvatskoj povijesti i kulturi te povijesnim razvojem hrvatskih gradova.

Među objavljenim djelima Agneze Szabo ističu se knjige Središnje institucije Hrvatske u Zagrebu 1860–1873., I–II, Zagreb 1987; Karlovac na razmeđu stoljeća (suautorica M. Vrbetić), Zagreb 1989., Prema hrvatskome građanskom društvu (suautorica M. Gross), Zagreb 1992., Povijest zagrebačke Klasične gimnazije (suautor I. Goldstein), Zagreb 2007., Velikogorički leksikon (auautor Branko Dubravica), Velika Gorica 2007.,  Ban Šokčević i njegovo doba, Vinkovci 2011., Hrvatska povijest (sveučilišni udžbenik, suautor Alan Labus), Zaprešić 2012.

Knjige

Josip Juraj Strossmayer

Josip Juraj Strossmayer

47 str.

2015.