Knjige

Aristotel (Ἀριστοτέλης)

Izbor iz djela

Priredio i preveo Filip Grgić

Ugledni hrvatski filozof Filip Grgić za ovo izdanje preveo je reprezentativne odlomke iz dvadeset i četiri Aristotelova djela, uz cjelovite prijevode još pet djela (O sjećanju i prisjećanju, O snovima, O proricanju u snu, O dugovječnosti i kratkovječnosti i O kretanju životinja). Tih dvadeset i devet spisa čine zapravo sva Aristotelova autentična djela od kojih se sastoji današnji oblik corpusa Aristotelicuma kakav je ustanovljen sredinom 19. stoljeća.

Aristotel je na hrvatski preveden neprimjereno malo. Od ovdje otisnutih dvadeset i devet naslova prevedeno ih je trinaest, što po ukupnom broju stranica obasiže otprilike polovicu sačuvanog autentičnog korpusa.

Sastavljajući ovo izdanje osnovna je namjera bila na temelju prijevoda reprezentativnih odlomaka iz gotovo svih spisa koji se danas smatraju Aristotelovima čitatelju predstaviti cjelinu njegove misli – od područja logike, teorijskih i empirijskih istraživanja prirode, metafizike, pa do praktične i političke filozofije, retorike i poetike.

Biblioteka Aletheia, glavni urednik Luka Šeput, urednik biblioteke Damir Barbarić, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Denona (Zagreb).


Autori

Aristotel (Ἀριστοτέλης)

Aristotel (Ἀριστοτέλης)

Grčki filozof i polihistor (Stagira u Traciji, 384. pr. Kr. – Halkida na Eubeji, 322. pr. Kr.), jedan od najvažnijih predstavnika antičke i europske misli i znanosti uopće

Izbor iz djela

PDF-ovi

Klikni za povratak