Autori

Keith Langston

Keith Langston

Keith Langston doktorirao je iz područja slavenske lingvistike 1994. godine na Sveučilištu Yale, na kojem je i predavao tri godine (1992–1995). Od 1995. zaposlen je na Sveučilištu Georgia, na kojem je redoviti profesor slavistike i lingvistike te koordinator programa ruskog jezika.

Uz ruski jezik, Keith Langston predaje morfologiju, fonologiju, sociolingvistiku i historijsku slavensku lingvistiku te svake godine dovodi skupinu studenata sa Sveučilišta Georgia u Hrvatsku na program studija u inozemstvu.

Langstonovi Istraživački interesi tiču se fonologije i morfologije južnoslavenskih jezika, historijske slavenske lingvistike i akcentuacije te sociolingvistike.

Objavio je četiri knjige: Čakavian Prosody  (Slavica Publishers, Bloomington 2006., hrvatski prijevod Čakavska prozodija, MH, Zagreb 2015), Hrvatsko jezično pitanje danas: identiteti i ideologije (suautorica Anita Peti-Stantić, Srednja Europa, Zagreb 2013), Language Planning and National Identity in Croatia (suautorica Anita Peti-Stantić, Palgrave Macmillan, Basingstoke – New York 2014).  

Znanstvene rasprave, kritike i recenzije objavljuje uglavnom u zbornicima te u časopisima Balkanistica, Filologija, Hrvatski dijalektološki zbornik, International Politics, Journal of Slavic Linguistics, Language Policy, and Die Welt der Slaven.

Potpuniju autorovu bibliografiju možete pogledati ovdje.

 

Knjige

Čakavska prozodija

Čakavska prozodija

431 str.

2015.