Autori

Viktoria Franić Tomić

Viktoria Franić Tomić

Viktoria Franić Tomić rođena je 19. listopada 1978. u Metkoviću. Osnovnu školu i gimnaziju pohađala je u Pločama, a diplomirala je 2005. na Odsjeku kroatistiku i slavistiku Filozofskoga fakulteta u Zadru. Doktorsku disertaciju Biografija i djela Marina Držića kao intertekstualni diskurs  obranila je u rujnu 2010. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Radi kao docentica na Odjelu za kroatologiju Hrvatskih studija.

Objavila je knjige Tko je bio Marin Držić (MH, Zagreb 2011), Dramaturški eseji: iz Splita na scenu gledat  (AGM, Zagreb 2012), Književnost ranog novovjekovlja u Boki kotorskoj (suautor S. P. Novak, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2015), Abrahamova žrtva: Abraham i Izak u hrvatskoj književnosti i njihove europske inačice (MH, Zagreb 2015) te niz znanstvenih radova otisnutih u zborničkim i periodičkim publikacijama (Dani hvarskog kazališta, Croatica et Slavica Iadertina, Dubrovnik, Anali Zavoda za povijesna istraživanja HAZU u Dubrovniku, Nuova rivista storica).

Autorica je niza natuknica za Leksikon Marina Držića  Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (ur. S. P. Novak i drugi) te za Hrvatsku književnu enciklopediju  istog izdavača (ur. V. Visković). Objavljuje tekstove o svim razdobljima hrvatske književnosti i kazališta, radove iz područja kulturalnih studija i komparatistike. Redovita je suradnica Vijenca u kojem objavljuje književno-povijesne tekstove i polemike.

Knjige

Abrahamova žrtva

Abrahamova žrtva

223 str.

2015.

Tko je bio Marin Držić

Tko je bio Marin Držić

510 str.

2011.