Autori

Stipe Kutleša

Stipe Kutleša

Stipe Kutleša rođen je 1955. u Duvnu (Tomislavgrad, BiH). Znanstveni je savjetnik u Institutu za filozofiju i naslovni redoviti profesor na Hrvatskim studijima Sveuličišta u Zagrebu. Nakon završene osnovne škole (koju je pohađao u rodnom gradu i u Zagrebu) i gimnazije (koju je pohađao u Zagrebu) diplomirao je filozofiju i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1979, a 1982. fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1986. stječe naslov magistra društveno-humanističkih znanosti na poslijediplomskom studiju "Povijest i filozofija znanosti" u Dubrovniku, a 1993. naslov doktora društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz područja filozofije na  Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1984. zaposlen je u Zavodu za povijest i filozofiju znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, odakle 2002. prelazi u Institut za filozofiju u Zagrebu.

Uz primarni znanstveno-istraživački rad predaje različite filozofske kolegije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu te Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Surađuje s Leksikografskim zavodom "Miroslav Krleža" (Hrvatski biografski leksikon, Hrvatska enciklopedija, Filozofski leksikon), Maticom hrvatskom (od 2000. do 2003. bio je pročelnikom njezina Odjela za filozofiju) i drugim znanstveno-kulturnim institucijama. Član je uredništva časopisâ Filozofska istraživanja, Synthesis philosophica, Croatian Journal of Philosophy, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, kao i uredničkog savjeta časopisâ Croatian Journal of Philosophy, Prolegomena, Metodički ogledi, Hrvatska misao i Nova prisutnost.

Uz sudjelovanje na znanstvenim skupovima i simpozijima u Hrvatskoj i inozemstvu objavio je stotinjak znanstvenih i stručnih radova te sljedeće važnije monografske i uredničke publikacije: Prirodnofilozofijski pojmovi Ruđera Boškovića (Zagreb 1994); Ruđer Josip Bošković (Zagreb 2011); Filozofija Ruđera Boškovića (Zagreb 2012); Filozofija i filodoksija (Zagreb 2004, suur.); Filozofija i znanost(i) (Sarajevo – Zagreb 2006, suur.); Filozofski leksikon (Zagreb 2012, ur.); Ruđer Josip Bošković, Pomrčine Sunca i Mjeseca (Zagreb 2012, prir.); Ruđer Josip Bošković, Pisma, pjesme i rasprave (Zagreb 2013, prir.).
Damir Barbarić

Knjige