Autori

Radoslav Tomić

Radoslav Tomić

Povjesničar umjetnosti, redovni profesor na zadarskome Filozofskom fakultetu Radoslav Tomić vodeći je hrvatski stručnjak za slikarstvo i kiparstvo Dalmacije od 15. do 19. stoljeća. Rođen je 1. ožujka 1957. u Splitu gdje je završio osnovnoškolsko i gimnazijsko obrazovanje. Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu upisao je studij povijest umjetnosti i komparativne književnosti. Diplomirao je 1982., magistrirao 1988. te doktorirao 1994. s temom "Barokno kiparstvo u mramoru na području Dalmacije".

Od 1998. radi na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu, trenutno u zvanju znanstvenoga savjetnika.

Od 1997. radi kao vanjski suradnik na Odjelu za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zadru predajući kolegij "Umjetnost baroka". Tamo je 2002. izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog, a 2007. u zvanje redovnoga profesora.

Zbog stručnog usavršavanja višekratno je boravio na stipendijama i studijskim boravcima u inozemstvu: u Münchenu (1986), Firenzi (1988., 1992., 2001.), Beču (1993.) i Veneciji (1995., 1997., 1999).

Od 1999. angažiran kao savjetnik Restauratorskih radionica u Splitu, Dubrovniku i Zadru, na području planiranja godišnjih programa, na znanstvenoj valorizaciji umjetnina, te na usmjeravanju metodologije restauratorskih postupaka.

Nositelj je znanstvenoga projekta "Slikarstvo i skulptura od 15. do 19. stoljeća u Priobalnoj Hrvatskoj" (od 2001). Od 1999. predaje na postdiplomskome studiju na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Suradnik je Likovne enciklopedije i Hrvatskoga biografskog leksikona. Član je Društva povjesničara umjetnosti, Matice hrvatske i PEN kluba. Član je uredništva Književnoga kruga u Splitu. Godine 2004. izabran je za člana suradnika HAZU (Razred za likovne umjetnosti).

Autor je knjiga Barokni oltari i skulptura u Dalmaciji, Zagreb 1995., Trogirska slikarska baština, Zagreb 1997., Refugium Ilić, Zagreb 1997., Matej Otoni - slikar u provinciji, Omiš 1997., Franjevačka crkva i samostan na Poljudu u Splitu, Split 1997., Obitelj Radman i njezina zbirka umjetnina, Omiš-Zagreb 1999, Crkva sv. Filipa u Splitu, Split 2001., Splitska slikarska baština, Zagreb 2002., Slikar Giovanni Battista Augusti Pitteri u Dalmaciji, Zagreb 2002, Umjetnička baština Zadarske nadbiskupije II. Kiparstvo od XVI. do XX. stoljeća, Zadar 2008.

U domaćoj i inozemnoj peridoici objavio je više od stotinu znanstveno-stručnih radova, a kao suautor napisao je dvadesetak knjiga, kataloga i vodiča.

Knjige