Autori

Vatroslav Rožić

Vatroslav Rožić

Vatroslav Rožić (Prodin Dol kraj Jaske, 1857 - Zagreb, 1937), jezikoslovac. Studirao je slavistiku, povijest i zemljopis u Zagrebu, a radio je kao profesor na gimnazijama u Zemunu i Zagrebu. Proučavao je narodne običaje i govor svoga zavičaja, pisac kroatističkih radova s područja leksikologije i jezičnoga purizma zbog kojega je i kritiziran kao pretjerani čistunac. Za hrvatsko jezikoslovlje posebice je značajno njegovo glavno djelo, puristički priručnik Barbarizmi u hrvatskom (ili srpskom) jeziku (1. izd. 1904., 2. izd. 1908., 3. izd. 1913., pretisak 3. izd. 1998). Napisao je i studioznu monografiju Prigorje (Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, Zagreb 1907/08).

Knjige