Knjige

Milovan Tatarin

Je li bilo zalúdu

Prilozi hrvatskoj književnosti u Dubrovniku od 16. do 19. stoljeća

Nova knjiga povjesničara starije hrvatske književnosti i sveučilišnoga profesora Milovana Tatarina okuplja dvadeset i put studija posvećenih hrvatskoj književnosti u Dubrovniku od 16. do 19. stoljeća, od kojih se većina u ovom izdanju objavljuje prvi put. Ranonovovjekovna književnost Dubrovnika najvažniji je segment nacionalne pa i uopće slavenskih književnosti u danom razdoblju, a studije Milovana Tatarina mahom su posvećene piscima kojima se u dosadašnjim proučavanjima nije poklanjala naročita pozornost. Autor u predgovoru knjizi naglašava: „Želio sam napisati knjigu u kojoj nema kanonskih pisaca. Naravno, nisam želio podrivati kanon, jer ne znam kako se to radi niti mislim da takvo što treba raditi. I dalje držim da je kanon lijep konstrukt, zgodan je i za kojekakva teorijska razglabanja, ali ni približno ne zrcali doba i odnose među piscima. Kanon je ono što se nama sviđa. Kanon je – riječima Svetozara Petrovića – stajalište sadašnjosti, a mene uzbuđuje stajalište prošlosti. Uostalom, ustrajavanje na kanonskim piscima čini nacionalnu književnost užom no što uistinu jest, zamagljuje njezinu raznolikost i šarolikost, kanon kakav smo postavili nemilosrdno baca u zaborav pjesnike silne za života, gura ih na periferiju.“

Povjesničar književnosti i sveučilišni profesor Davor Dukić u recenziji je istaknuo da knjiga Milovana Tatarina donosi značajan znanstveni doprinos u trima filološkim segmentima: u tekstološki stručnom kritičkom izdanju tekstova dubrovačke ranonovovjekovne književnosti, u detaljnom poetološkom opisu njezinih pojedinih žanrova te u pouzdanoj i relevantnoj književnopovijesnoj faktografiji. Prema mišljenju recenzenta, „ovo opsežno izdanje kapitalno je kroatističko djelo“.

Biblioteka Posebna izdanja, glavni urednik Luka Šeput, izvršni urednik Luka Vukušić, recenzenti Stjepan Damjanović, Davor Dukić, Lahorka Plejić Poje, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Pavao Damjanović, tisak Denona d.o.o., Zagreb.


Autori

Milovan Tatarin

Milovan Tatarin

Književni povjesničar i kritičar (Osijek, 1965), sveučilišni profesor stare hrvatske književnosti, autor desetak knjiga i brojnih znanstvenih radova o dopreporodnoj hrvatskoj književnosti, posebice o njezinu razvoju u Slavoniji

Je li bilo zalúdu

PDF-ovi

Klikni za povratak