Autori

Renate Lachmann

Renate Lachmann

Renate Lachmann rođena je 1936 u Berlinu. Slavistiku, istočnoeuropsku povijest, filozofiju i talijanistiku studirala je u Berlinu i Kölnu. Od 1969. profesorica je slavistike na Sveučilištu u Bochumu, a od 1978. do emeritiranja profesorica slavenskih književnosti i opće znanosti o književnosti na Sveučilištu u Konstanzu. Kao gostujući profesor predavala je na sveučilištima u Yaleu, Tel Avivu, Stockholmu, Pragu, Irvineu i Chicagu. Od 1991. članica je Academia Europaea, a od 1994. Heidelberger Akademie der Wissenschaften.

Objavila je sljedeće radove: Ignjat Đurđević. Eine stilistische Untersuchung zum slavischen Barock (1964), Gedächtnis und Literatur. Intertextualität in der russischen Moderne (1990), Die Zerstörung der schönen Rede. Rhetorische Tradition und Konzepte des Poetischen (1994), Erzählte Phantastik. Zu Phantasiegeschichte und Semantik phantastischer Texte (2002).

Matica hrvatska objavila je autoričinu knjigu Phantasia – Memoria – Rhetorica u Biblioteci Parnas. Niz Teorija književnosti (2002).

Knjige

Od ljubavi do nostalgije

Od ljubavi do nostalgije

523 str.

2015.