Autori

Tin Ujević

Tin Ujević

»Hrvatski pjesnik i esejist (Vrgorac, 1891 ‒ Zagreb, 1955). Studirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, no zbog političkih uvjerenja — bio je najprije pravaš, a zatim integralist — prognan je iz Hrvatske, dulje je vrijeme živio u Parizu, zatim u Beogradu, Sarajevu i Splitu, da bi se od 1940. za stalno nastanio u Zagrebu kao profesionalni književnik.

Zbog boemskoga života, kao i raznolikoga, bogatog i utjecajnog opusa, osobito pjesničkog, postao je gotovo legendarnom ličnošću hrvatske poezije. U pjesništvu je prošao određen razvoj od ranog modernizma Matoševe škole (zbirke Lelek sebra i Kolajna), kada je pisao vezanim stihom u gotovo klasičnim oblicima, s bogatom rimom i naglašenim zvučnim figurama, do pretežito refleksivne, gotovo filozofske lirike (zbirke Auto na korzu, Ojađeno zvono, Žedan kamen na studencu), u tehnici izrazito ritmiziranoga slobodnog stiha, s povremenim rimama i zvučnim figurama, ponekad i s nadrealističkim hipnagogičnim slikama (npr. zbirka Mamurluci i pobješnjela krava).

Tematika je njegova opusa vrlo raznolika, no prevladavaju motivi žene kao izvora radosti i patnje, samotnost pjesnika i nesklad između vanjskog i unutarnjeg svijeta pjesničkog subjekta.

Cjelokupni mu je opus vezan s europskim književnim pravcima kao što su futurizam, ekspresionizam i nadrealizam — koje je izvrsno poznavao — a u najboljim ostvarenjima postigao je autentičan i samosvojan izraz originalnih umjetničkih tvorevina.

Bio je i vrstan prevoditelj — prevodio Prousta, Baudelairea, Gidea, Poea, Conrada, Whitmana i druge, a lirskim, meditativnim i autobiografskim proznim tekstovima (Skalpel kaosa, Ljudi za vratima gostionice) te esejima, kritikama i polemikama, uvodio je u hrvatsku književnost suvremena europska estetička mjerila« (Milivoj Solar, Književni leksikon, 2. izd., str. 486-487).

Knjige

Izabrane pjesme

Izabrane pjesme

160 str.

1996.

Izabrani prozni sastavci

Izabrani prozni sastavci

631 str.

2006.

Izbor pjesama I.

Izbor pjesama I.

599 str.

2005.

Izbor pjesama II.

Izbor pjesama II.

463 str.

2006.