Društva prijatelja i partneri Matice hrvatske

AMCA TORONTO

predsjednik: Krešimir Mustapić

4936 YONGE ST - SUITE 109
Toronto
Kanada

E-mail adresa: info@amcatoronto.com

Mrežne stranice: http://www.amcatoronto.com/


AMCA Toronto, udruga studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta, osnovana 1990. godine, postala je središte intelektualnog života hrvatske zajednice u južnom Ontariju (Kanada). Najveća je i najživlja udruga takve vrste izvan Hrvatske. Osim podrške i pomoći u vrijeme Domovinskog rata, osnivanje hrvatskih studija u okviru Odjela za slavistiku na University of Toronto jedan je od najvažnijih doprinosa AMCA-e obrazovnim aktivnostima u zajednici.

Od ostalih područja djelovanja ističu se AMCA Toronto Lecture Series, koji se organiziraju u Faculty Clubu University of Toronto. U toj je seriji predavanja do sada održalo stotinjak vrhunskih hrvatskih i kanadskih znanstvenika, profesionalaca, umjetnika i kulturnih radnika iz široke lepeze područja djelovanja.

Već godinama djeluje i AMCA Book-club kao mjesto na kojemu hrvatski intelektualci koji žive u širem području Toronta raspravljaju o pročitanim knjigama.

Od 2008. godine AMCA dodjeljuje stipendije studentima hrvatskog podrijetla, a uz to izdaje i glasnik Gaudeamus.

Matica hrvatska i AMCA Toronto potpisali su 16. veljače 2018. Sporazum o strateškoj suradnji u svrhu promicanja kulturnih, umjetničkih i prosvjetnih aktivnosti,

 

DRUŠTVO PRIJATELJA MATICE HRVATSKE

predsjednik: Davor Razlog

3250 Commercial Drive
Vancouver
Kanada

E-mail adresa: info@dpmaticehrvatske.ca

Mrežne stranice: http://www.dpmaticehrvatske.ca


Osnivanje Društva prijatelja Matice hrvatske pokrenula je grupa Hrvata, istomišljenika koji su osjećali potrebu oživljavanja hrvatskog duha u Vancouveru, putem rodoljubnog i kulturnog djelovanja prema načelima Središnjice Matice hrvatske. Osnivačka skupština održana je 31. siječnja 1972. Od ugasnuća Hrvatskog proljeća Matica hrvatska proživljavala je najteže razdoblje u svojoj dugoj povijesti. Činjenica da je ugašena u Hrvatskoj bila je motiv i podstrek početnog okupljanja inicijatora osnivanja Društva kako bi Maticu hrvatsku učinili nazočnom i djelotvornom među Hrvatima u slobodnom svijetu.

Među brojnim hrvatskim udrugama u Kanadi Društvo zauzima posebno mjesto i zbog okolnosti njegova nastanka i zbog važne kulturne, prosvjetne i rodoljubne uloge. O tome svjedoči list Društva Matica hrvatska, godišnja priredba Dani hrvatske knjige te Knjižnica Društva, otvorena na adresi 3105 Triumph Street 1973. godine.

"Nadahnuti stalnom težnjom hrvatskog naroda za očuvanjem svog nacionalnog bića u slobodnoj domovini te njegovom neprestanom željom da živi u miru i suradnji sa svim narodima i posebno sviješću da smo i mi dio hrvatskog naroda dlučismo osnovati hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo pod imenom "Društvo prijatelja Matice hrvatske", koje će raditi na kulturnom i prosvjetnom polju među Hrvtaima u Kanadi, buditi rodoljublje i hrvatski ponos, ukazivati na vrednote hrvatske domovine te prenositi blago i hrvatske tradicije u novu domovinu - Kanadu."

(uvodni dio teksta u Konstituciji Društva, 31. siječnja 1972. godine)

Izvješća

slika

19.11.2023.

DRUŠTVO PRIJATELJA MATICE HRVATSKE

51. TJEDAN HRVATSKE KNJIGE U VANCOUVERU

Jedna od najstarijih kulturnih manifestacija Hrvata u Sjevernoj Americi je Tjedan hrvatske knjige u Vancouveru koja se tradicionalno održava od 1973. godine, a organizira ga Društvo prijatelja Matice hrvatske, koje je osnovano u godinama kada je rad Matica hrvatske bio zabranjen u Hrvatskoj od strane komunističkog režima. Društvo se bavi očuvanjem i promicanjem hrvatskog jezika, kulture i tradicija u zapadnoj Kanadi i Britanskoj Kolumbiji.   

Tjedan hrvatske knjige održava se u knjižnici Društva, dvoranama Hrvatskog kulturnog centra i Hrvatske župe Prečistog srca Marijina u Vancouveru. Članovi društva imaju priliku iskazati svoj talent kroz djelovanje književne, glazbene i likovne sekcije. Gosti predavači Tjedna hrvatske knjige su uglavnom istaknuti hrvatski domoljubi, intelektualci i predstavnici književnog i kulturnog života iseljeništva i domovine. Uz predavanja i tribine uglednih gostiju iz Domovine na različite književne, znanstvene i društveno-političke teme stvaraju se snažnije poveznice i doprinosi očuvanju i njegovanju hrvatskog jezika u zapadnoj Kanadi. Također organiziraju se izložbe knjiga i likovnih radova, nastupi zbora i drugih hrvatskih kulturno-umjetničkih društava Vancouvera. 

Prikaži sva izvješća

Društva prijatelja i partneri MH