Autori

Gilles Deleuze

Gilles Deleuze

Francuski filozof (Pariz, 1925-1995). Nakon što je diplomirao filozofiju na Pariškom sveučilištu (1948), par je godina radio kao srednjoškolski profesor, a potom kao sveučilišni profesor u rodnome gradu. Njegov filozofski opus koji se temelji na pojmovima multipliciteta, konstruktivizma, razlike i želje predstavlja radikalni odmak od dominatne tradicije europskoga mišljenja prošloga stoljeća, a pod utjecajem psihoanalize bavio se i razmatranjima u područjima književnosti, filma i slikarstva (Empirizam i subjektivnost, 1953; Nietzsche i filozofija, 1962; Razlika i ponavljanje, 1968; Spinoza i problem izraza, 1968; Foucault, 1968).

Najvažnija djela napisao je u suradnji s filozofom i psihonalitičarem Félixom Guattarijem (Kafka, 1975; Rizom, 1976; Politika i psihoanaliza, 1977; Što je filozofija?, 1991), a njihovo dvosveščano životno djelo Kapitalizam i shizofrenija (1. Anti-Edip, 1972; 2. Tisuću razina, 1980) jedno je od ključnih djela francuskoga postmodernizma i suvremenoga političkog aktivizma, tekst u kojem se prevladava tradicionalna statična koncepcija bitka u korist mišljenja koje se razvija u mnoštvu, raznorodnosti i različitosti zbiljnosti.

Zajedno s Michelom Foucaultom i Jacquesom Derridaom, Deleuze pripada krugu najistaknutijih predstavnika francuske postmoderne i poststrukturalističke filozofije.

Knjige

Kafka

Kafka

None str.

2020.