Autori

Marko Pranjić

Marko Pranjić

Marko Pranjić rođen je 1950. godine u Globarici u Bosni i Hercegovini. Diplomirani je teolog i diplomirani pedagog te doktor odgojnih znanosti. Redoviti je profesor Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Studij teologije završio je na Pontificia Facoltà Teologica (Studio Salesiano) u  Napulju (1974), a poslijedplomski studij odgojnih znanosti na Università Pontificia Salesiana u Rimu (1977), gdje je pet godina kasnije (1982), nakon što je svoju disertaciju pripremao dvije godine u Njemačkoj, doktorirao s temom iz odgojnih znanosti. Ujedno je na istom sveučilištu diplomirao i filmologiju. (1977). Po povratku u domovinu bio je urednik časopisa "Kateheza" (1983-1993) te ravnatelj instituta Salesianum (1986-1997). Od 1983. godine angažiran je u sveučilišnoj nastavi, najprije u Sarajevu, a onda i u Zagrebu. Redoviti je profesor od 2005. godine. Trenutno je pročelnik Odjela za edukacijeske znanosti i nastavničku naobrazbu Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu kojima je bio i voditeljem od 2003. do 2008. U jednom mandatu bio je i član Matičinog odbora odgojnih znanosti Nacionalnog vijeća za znanost RH kao i različitih sveučilišnih i državnih tijela.

U svojoj znanstveno-nastavnoj karijeri sam je ili u društvu svojih asistenata osmislio i predavao petnaestak sveučilišnih kolegija (Didaktika, Filozofija odgoja, Pedagoška psihologija, Starogrčki odgoj i obrazovanje itd.). Napisao je šezdesetak znanstvenih i preko 120 stručnih radova koji pokrivaju područja pedagogije, psihologije, didaktike, metodike, antropologije, filozofije i povijesti. Radi svoga trajnog usavršavanja boravio je na prestižnim sveučilištima (Rim, Beč, Dublin, München, Strasbourg, Pariz, Madrid, London, Boston).

Izdvajamo sljedeće knjige koje je napisao odnosno priredio: Christus als Mittelpunkt der Glauvensverkündigung nach Josef Andreas Jungmann, Zagreb 1983; Religijsko-pedagoško katehetski leksikon (prir.), Zagreb 1992; Biblijska kateheza (prir.), Zagreb 1992; Srednjoškolski vjeronauk u Republici Hrvatskoj, Zagreb 1994; Uloga katoličke crkve u stvaranju zapadnoeuropskoga školstva (prir.), Zagreb 1994; Religijska pedagogija: naziv, epistemologija, predmet i omeđenje, Zagreb 1996; Metodika vjeronaučne nastave, Zagreb 1997; Nastavna metodika: teorija, oblici, metode, sredstva, pomagala, Zagreb 1999; Psihologija religioznog ponašanja, Zagreb 2000; Pedagogija: suvremena stremljenja, naglasci, ostvarenja, Zagreb 2001; Didaktika: povijest, osnove, profiliranje, postupak, Zagreb 2005; antropologija: filozofsko-biblijsko-teološki aspekt, Zagreb 2006 (elektroničko izdanje); Nastavna metodika u riječi i slici, Zagreb  2013 (u tisku).

Knjige