Autori

Cvijeta Pavlović

Rođena 7. listopada 1970. u Zagrebu, gdje je i maturirala. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1994. komparativnu književnost i romanistiku te iste godine i dodatni studij bibliotekarstva. Na istom je fakultetu 1999. magistrirala, a 2003. i doktorirala.

Od godine 1995. radi na Odsjeku za komparativnu književnost, gdje je sada docentica na Katedri za komparativnu povijest hrvatske književnosti.

Od godine 2005. urednica je zborničkoga niza "Komparativna povijest hrvatske književnosti".

Uz znanstvene radove, prikaze i osvrte u časopisima i novinama te predgovore i prijevode, objavila je knjigu Priča u pjesmi: pripovjedni postupci Šenoine epske poezije, Disput, Zagreb 2005.

Opširniju autoričinu biografiju i bibliografiju možete pročitati na adresi:
http://www.ffzg.hr/kompk/pavlovic.html


10/2006

Knjige