Autori

Zorislav Lukić

Zorislav Lukić

Rođen 1960. u Kopru. Na zagrebačkome Filozofskom fakultetu diplomirao je povijest i etnologiju (1984). Radio je kao arhivist u Historijskom arhivu u Karlovcu (1985-1989), politički tajnik HSLS-a (1990-1995) i knjižničar u zagrebačkoj Gradskoj knjižnici (1995-1996). Od 1997. zaposlen je u Matici hrvatskoj, isprva kao tajnik za članstvo i poslovni tajnik, a potom, od 2002. do 2021. kao glavni tajnik. Osim vođenja i organiziranja gospodarskih, financijskih i pravnih aspekata Matičina poslovanja, sudjelovao je u pokretanju niza velikih Matičinih nakladničkih  te znanstveno-stručnih i umjetničkih projekata (edicije Hrvatski pravopis i Povijest Hrvata, ciklus znanstvenih skupova Hrvatska u XX. stoljeću, glazbeni ciklus Mladi glazbenici u MH, Komunikološka škola MH, Filozofska škola MH, Gospodarski susreti, ciklus manifestacija posvećenih obilježavanju 50. obljetnice Hrvatskoga proljeća).

U suradnji sa Stjepanom Damjanovićem objavio je prigodnu povjesnicu Matice hrvatske namijenjenu inozemnoj publici, izvorno objavljenu u New Yorku, a potom i u Zagrebu. Urednik je i suurednik niza Matičinih zbornika (Hrvatski identitet; Represija i zločini komunističkoga režima u Hrvatskoj; 110 godina Hrvatske seljačke stranke; 1914. Prva godina rata u Trojedinoj kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji, Hrvatsko proljeće u sjećanjima suvremenika). U Matičinoj periodici (Kolo, Vijenac, Svjetlo) objavljuje članke o Matičinu radu, političke komentare te historiografske rasprave  o novijoj i suvremenoj hrvatskoj političkoj povijesti.

Osim uredničkim i historiografskim radom, bavi se i pisanjem scenarija za televizijske dokumentarne filmove  iz Matičine produkcije (Vlaho Bukovac – kozmopolitski Hrvat; Matica hrvatska 2010.; Matica hrvatska za 21. stoljeće; Ogranci Matice hrvatske). Od 2017. član je Programskoga vijeća Hrvatske radiotelevizije zaduženog za nadziranje, sukreiranje i promicanje programa javne televizije i radija.

Knjige