Autori

Ida Raffaelli

Ida Raffaelli

Rođena 22. lipnja 1970. u Zagrebu gdje je završila Klasičnu gimnaziju, a potom i studij francuskoga jezika i književnosti te komparativne književnosti na Filozofskome fakultetu na kojemu je 2001. i doktorirala.

Znanstvena je novakinja Zavoda za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu od 1993. do 2002. Na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu 2002. postaje docenticom, a 2009. izvanrednom profesoricom. Za redovitu profesoricu na istome odsjeku izabrana je 2014. Bila je i pročelnicom Odsjeka (2009-2011).

Surađuje na brojnim međunarodnim i hrvatskim lingvističkim projektima. Objavila je veći broj znanstvenih, preglednih i stručnih radova u jezikoslovnim časopisima. Objavila je 2009. znanstvenu knjigu Značenje kroz vrijeme: poglavlja iz dijakronijske semantike te je (su)urednicom dvaju inozemnih zbornika. Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Bila je glavna urednica časopisa »Suvremena lingvistika« (2005‒2015).  

Knjige

O značenju

O značenju

309 str.

2015.