Autori

Adolf Bratoljub Klaić

Adolf Bratoljub Klaić

Hrvatski leksikograf, jezikoslovac i prevoditelj (Bizovac, 1909 — Zagreb, 1983). Radio kao gimnazijski i sveučilišni profesor hrvatskoga jezika. Zaposlen u Hrvatskome državnom uredu za jezik 1943–1946. Autor je Rječnika stranih riječi (1. izd. 1951), koji mu je osigurao posebno mjesto u hrvatskoj kulturi i unekoliko zasjenio njegove druge vrlo vrijedne filološke, prevoditeljske i književne prinose. Za ediciju Pet stoljeća hrvatske književnosti Matice hrvatske tumačio i komentirao te lektorirao tekstove brojnih pisaca.

Više o životu i djelu Adolfa Bratoljuba Klaića pročitajte u autorovu ljetopisu.

Knjige

Izabrani tekstovi

Izabrani tekstovi

517 str.

2022.