Autori

Viktor Žmegač

Viktor Žmegač


Viktor Žmegač rođen je 21. ožujka 1929. u Slatini gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je pohađao u Virovitici i Osijeku. Studij germanistike i kroatistike (jugoslavistike) završio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a germanistiku i muzikologiju studirao je u Göttingenu.

Doktorat znanosti stekao je godine 1959, a od 1971. pa sve do umirovljenja 1999. redoviti je profesor njemačke književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Povremeno gostuje na stranim sveučilištima. Od 2002. professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Umro je 20. srpnja 2022. u Zagrebu.

Redoviti je član HAZU, inozemni član Saske akademije u Leipzigu i član znanstvenoga društva Academia Europaea u Londonu. Od 1985. glavni je urednik časopisa »Umjetnost riječi«. Član je savjeta inozemnih časopisa »Germanistik« i »Text und Kontext«. Dobitnik je brojnih hrvatskih i inozemnih nagrada: Nagrade Grada Zagreba 1977. i 1998., Nazorove nagrade 1987., Nagrade Krležina fonda 1990. i 2007., zatim Gundolfove nagrade za germanistiku Akademije za jezik i književnost Savezne Republike Njemačke 1987., Herderove nagrade zaklade FSV i Sveučilišta u Beču 1993., znanstvene nagrade zaklade Alexander von Humboldt 1993., nagrade »Europski krug« Hrvatskog vijeća europskog pokreta 1996., Državne nagrade za životno djelo 2000., Strossmayerove nagrade (zajedno s Nikolom Batušićem i Zoranom Kravarom) 2002., Nazorove nagrade za životno djelo 2004., Inine nagrade za promicanje hrvatske kulture u svijetu 2005., nagrade Matice hrvatske za znanost »Oton Kučera« za 2006., nagrade HAZU »Josip Juraj Strossmayer« 2006. (za 2005), nagrade Pulskoga sajma knjiga »Kiklop« 2007., 2009., 2010., 2011. i 2015., nagrade Bavarske akademije umjetnosti 2009., nagrade »Josip Andreis« za muzikologiju Hrvatskoga društva skladatelja, nagrade »Višnja Machiedo« Hrvatskoga P.E.N. centra 2014. Odlikovan je Velikim križem za zasluge Savezne Republike Njemačke 1998.

Objavio je sljedeće naslove u Hrvatskoj i inozemstvu: Die Musik im Schaffen Thomas Manns, Philosophische Fakultät der Universität Zagreb, Seminar für deutsche Philologie, Zagreb 1959., Kunst und Wirklichkeit, Gehlen, Bad Homburg v. d. H., Berlin-Zürich 1969., Književno stvaralaštvo i povijest društva, Liber, Zagreb 1976., Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Athenäum Verlag - A. Hain, Königstein - Frankfurt am Main (urednik i koautor 3 sveska, 1978-1984. nekoliko izdanja), Težišta modernizma, SNL, Zagreb 1986., Krležini evropski obzori, Znanje, Zagreb 1986., drugo prošireno izdanje 2001., Povijesna poetika romana, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1987., 1991. i treće, prošireno izdanje Matica hrvatska, Zagreb 2004, Der europäische Roman. Geschichte seiner Poetik, Niemeyer, Tübingen 1990. i 1991., Tradition und Innovation. Studien zur deutschen Literatur seit der Jahrhundertwende, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 1993., Književnost i filozofija povijesti, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 1994., Der historische und der typologische Jude, Niemeyer, Tübingen 1996., Duh impresionizma i secesije, Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta, Zagreb 1993., drugo, prošireno izdanje 1997., Bečka moderna, Matica hrvatska, Zagreb 1998., Hrvatska novela (zajedno s Ivom Frangešom), Školska knjiga, Zagreb 1998., Književni protusvjetovi (zajedno s Nikolom Batušićem i Zoranom Kravarom), Matica hrvatska, Zagreb 2001., Književnost i glazba, Matica hrvatska, Zagreb 2003., Od Bacha do Bahausa, Matica hrvatska, Zagreb 2006., Majstori europske glazbe, Matica hrvatska, Zagreb 2009., SMS-eseji, Profil, Zagreb 2010. i Prošlost i budućnost 20. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb 2010., Filozof igra nogomet. Zapisi 2010-2011, Profil, Zagreb 2011., Bečka moderna (2., prošireno izd.), Matica hrvatska, Zagreb 2012., Europa puta deset, Profil, zagreb 2014., Strast i konstruktivizam duha, Matica hrvatska, Zagreb 2014., Četiri grada, Matica hrvatska, Zagreb 2017, Portreti gradova. London, Venecija, München, Sankt Peterburg. Kulturnopovijesni prikazi (2019), Vrhunski europski romani (2021) i Kulturološki kvartet (2023).

Autorovu djelu posvećene su dvije knjige (Viktor Žmegač, professor emeritus Facultatis philosophicae Universitatis studiorum Zagrabiensis, FF press, 2003. i Godišnja nagrada INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu za 2004. godinu, INA - Industrija nafte, Zagreb 2005), te dva međunarodna zbornika: Poetik und Geschichte (Festschrift, Niemeyer, Tübingen 1989), objavljen u povodu autorova šezdesetog rođendana, i Literatur im Wandel (Festschrift, Zagreber Germanistische Beitrage, Zagreb 1999), u povodu sedamdesetog rođendana.

Knjige

Bečka moderna

Bečka moderna

286 str.

1998.

Bečka moderna

Bečka moderna

339 str.

2012.

Četiri europska grada

Četiri europska grada

351 str.

2017.

Književni protusvjetovi

Književni protusvjetovi

311 str.

2001.

Književnost i glazba

Književnost i glazba

275 str.

2003.

Kulturološki kvartet

Kulturološki kvartet

262 str.

2023.

Majstori europske glazbe

Majstori europske glazbe

918 str.

2009.

Od Bacha do Bauhausa

Od Bacha do Bauhausa

902 str.

2006.

Portreti gradova

Portreti gradova

289 str.

2019.

Povijesna poetika romana

Povijesna poetika romana

523 str.

2004.

Vrhunski europski romani

Vrhunski europski romani

223 str.

2021.