Autori

Birgit Recki

Birgit Recki

Profesorica filozofije na Sveučilištu u Hamburgu, glavna urednica »Sabranih djela« Ernsta Cassirera i predsjednica Njemačkog društva za estetiku Birgit Recki (1954) doktorirala je 1984. na Westfalskom Wilhelmovu sveučilištu u Münsteru disertacijom »Aura i autonomija. Uz subjektivnost umjetnosti u Waltera Benjamina i Theodora W. Adorna «. Na istom se sveučilištu 1995. habilitirala na osnovi habilitacijskog rada »Estetika ćudoređa. Afinitet estetičkog osjećaja i praktičkog uma u Kanta«. Od 1985. do 1992. poučavala je dizajn na Višoj stručnoj školi i Umjetničkoj akademiji u Münsteru. Od 1993. do 1997. predavala je kao docentica u području kulturnih znanosti na Sveučilištu u Lüneburgu. Godine 1997. imenovana je profesoricom filozofije na Sveučilištu u Hamburgu, gdje je 1997-2009. bila i voditeljicom istraživačkog projekta o filozofiji Ernsta Cassirera te glavnom urednicom »Hamburškog izdanja« njegovih sabranih djela. Listopada 2011. izabrana je za predsjednicu Njemačkog društva za estetiku.

Osnovna tematska područja njezina filozofijskog bavljenja su etika, estetika i filozofija kulture odnosno antropologija, s povijesnim težištima na 18. stoljeću i razdoblju moderne. Uz velik broj članaka u različitim međunarodnim filozofijskim časopisima i radova u zbornicima i drugim publikacijama objavila je sljedeće knjige: Aura und Autonomie. Zur Subjektivität der Kunst bei Walter Benjamin und Theodor W. Adorno, Würzburg 1988; Bild und Reflexion (Mithrsg.), München 1997; Ästhetik der Sitten. Die Affinität von ästhetischem Gefühl und praktischer Vernunft bei Kant, Frankfurt am Main 2001; Kultur als Praxis. Eine Einführung in Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen, Berlin 2004; Die Vernunft, ihre Natur, ihr Gefühl und der Fortschritt. Aufsätze zu Immanuel Kant, Paderborn 2006; Freiheit, Wien 2009.
Damir Barbarić, ulomak iz pogovora knjizi Forme uma Birgit Recki

Knjige

Forme uma

Forme uma

211 str.

2012.