Autori

Ljerka Schiffler

Ljerka Schiffler

Ljerka Schiffler rođena je u Zagrebu 1941., gdje se i školovala, završila klasičnu gimnaziju, studirala i diplomirala filozofiju i komparativnu književnost.

Doktorirala je 1974. s tezom »Nikola Vitov Gučetić«.

Radila je kao znanstvena savjetnica u Institutu za filozofiju u Zagrebu i redovita sveučilišna profesorica na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Objavljivala je brojne knjige, rasprave i studije u zemlji i inozemstvu te sudjelovala u domaćim i međunarodnim znanstvenim i književnim skupovima. Dobitnica je više nagrada za znanost. Članica-suradnica HAZU postala je 2002.

S područja filozofije objavila je sljedeće naslove: Nikola Gučetić (monografija), Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, BiblioTEKA, sv. 19, Zagreb 1977., Iz hrvatske filozofske baštine, Odjel za povijest filozofi je Centra za povijesne znanosti u Zagrebu, Zagreb 1980., Miho Monaldi, Ličnost i djelo (monografija), Odjel za povijest filozofije Centra za povijesne znanosti u Zagrebu, Zagreb 1984., Ideja enciklopedizma i filozofijsko mišljenje, Hrvatsko filozofsko društvo, Biblioteka Filozofska istraživanja, knj. 23, Zagreb 1989., Humanizam bez granica, Hrvatska filozofija u europskom obzoru, Hrvatsko filozofsko društvo, Biblioteka Filozofska istraživanja, knj. 58, Zagreb 1992., Nikola Vitov Gučetić / Nicolň Vito di Gozze: Život i djelo [Vita e opere] (prev. S. Malinar), pogovor, literatura, bibliografija, u: Nikola Vitov Gučetić, Dijalog o ljepoti, Dijalog o ljubavi / Dialogo della Bellezza, Dialogo d’Amore (dvojezično izd.), Most / The Bridge, Zagreb 1995. (prev. N. Badurina), Frane Petrić (na engleskom jeziku), HFD, »Filozofski Glasnik«, serija Monografije, 1, Zagreb 1996., Frane Petrić / Franciscus Patricius. Od škole mišljenja do slobode mišljenja, Institut za filozofiju, Zagreb 1997., Frane Petrić, Odabrani politički spisi (izbor iz djela i uvodna studija), Golden marketing, Narodne novine, Zagreb 1998., Zbornik radova o Frani Petriću 1597-1997., (međunarodni filozofski simpozij »Dani F. Petrića«, Cres 1997.), Hrvatsko filozofsko društvo i Grad Cres, Zagreb 1999. (kao priređivač), Vetera et nova. Hrvatska filozofija u europskom obzoru, Hrvatsko filozofsko društvo, Biblioteka Filozofska istraživanja, knj. 124, Zagreb 2004., Frane Petrić o pjesničkom umijeću. Izabrani tekstovi (prev. s tal. K. Milačić, S. Roić), Institut za filozofiju, Zagreb 2007., Nikola Vitov Gučetić, (drugo dop. izd.), Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2007., Dialogo della Bellezza / Dijalog o ljepoti, Dialogo d’Amore / Dijalog o ljubavi (prev. s tal. N. Badurina), prir., nap. predgovor, ljetopis, bibl. i lit., tumač imena i izraza te rječnik Lj. Schiffler i I. Vrtič), Matica hrvatska, SHK, Zagreb 2008., Nikola Vitov Gučetić, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2007. (drugo dop. izd.)., Mathaeus Ferchius Veglensis,Mattheo Ferchio Veglense, Matija Frkić Krčanin 1585-1669., Krk Rijeka, 2010, ib. »Rijeka« XV., sv. 2, Rijeka, 2010.

Objavila je sljedeće zbirke poezije te proze: Vrijeme plovidbe (poezija), Mladost, Zagreb 1965., Između nas riječ (poezija), Cekade, Zagreb 1985., Za licem Melankolije (likovni esej), Galerija 11, Zagreb 1985., Hermesove kočije (proza), Izdavački centar Rijeka, Rijeka 1988., Licem suprot zvijezda (drama), Književni krug Split, Split 1996., Slutiti Kytheru (proza), Književni krug Split, Split 2004., Recto & Verso, Fragmenti (proza), ArTresor, Zagreb 2006., Kasne ure (poezija i proza), Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2006.

Na hrvatski jezik prevela je sljedeće naslove: Paul Chauchard, Vladanje sobom (prev. s franc.), Naprijed, Zagreb 1968., Nicola Abbagnano, Egzistencija i umjetnost (prev. s tal.), u antologiji tekstova: Danilo Pejović, Novija filozofi ja umjetnosti, NZMH, Zagreb 1972., Jacques Derrida, O gramatologiji (prev. s franc.), Veselin Masleša, Biblioteka Logos, Sarajevo 1976., Pierre Dockčs, Internacionala kapitala (prev. s franc.,u koautorstvu), Školska knjiga, Zagreb 1977., Claude-Henri de Saint-Simon, Izbor iz djela (prev. s franc. Ljerka Schiffler i Dalibor Foretić), Školska knjiga, Zagreb 1979.

Ljerka Schiffler preminula je u rodnome gradu 2016.

Knjige

Tragovi

Tragovi

100 str.

2011.