Autori

Ivor Karavanić

Ivor Karavanić

Rođen je 1965. u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1990, magistrirao 1993. i doktorirao 1999. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temama iz arheologije paleolitika. Bio je pročelnik Odsjeka za arheologiju i prodekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gostujući profesor na Muséum National d’Histoire Naturelle, IPH, Pariz (1996), Filozofskom fakultetu u Ljubljani (program CEEPUS, 2010) i Jagelonskom Sveučilištu u Krakovu (međusveučilišna suradnja 2010. i 2015). Osim na matičnoj instituciji predavao je i na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu i Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Odsjeku za arheologiju Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i redoviti pridruženi profesor Odsjeka za antropologiju Sveučilišta u Wyomingu (Laramie). Njegov profesionalni interes obuhvaća arheologiju paleolitika, razvoj čovjeka, litičke industrije i religije kamenog doba te mezolitik i neolitizaciju Balkanskog poluotoka. Uži znanstveni interes usmjerio je na proučavanja prilagodbe srednjopaleolitičkih i gornjopaleolitičkih lovaca skupljača u srednjoj Europi i na Mediteranu, posebno s obzirom na njihove litičke industrije.

U dva je navrata, god. 1995. i 2001. bio stipendistom Francuske vlade u Bordeauxu i Parizu, god. 1995. koristio se stipendijom »Konstantin Jireček« u Beču, a god. 1996/1997. Fulbrightovom stipendijom u SAD-u (Albuquerque, NM). Vodio je desetak znanstveno-istraživačkih projekata te iskopavanja Mujine pećine kod Kaštela (1995–2003, s Ivankom Bilich-Kamenjarin), špilje Zemunice kod Biska (2006), Velike pećine u Kličevici kod Benkovca (2006, 2012–2015), špilje Zale kod Tounja (2006– 2011), kao i istraživanje podvodnoga paleolitičkog nalazišta Kaštel Štafilić – Resnik (2008, 2010–2015).

Autor je i koautor mnogobrojnih znanstvenih radova objavljenih u prestižnim međunarodnim časopisima i knjigama, te autor i koautor više knjiga, priopćenja na znanstvenim skupovima i koncepcija izložaba.

Knjige