Autori

Karlo Mirth

Karlo Mirth

Karlo Mirth (Otočac, 1917 - Farmington, SAD, 2013), publicist, urednik, poliglot, izdavač i esejist, jedna je od vodećih intelektualnih osobnosti hrvatske dijaspore na sjevernoameričkome kontinentu u drugoj polovici 20. stoljeća. Pripadnik treće generacije hrvatskih emigranata na Zapad, Mirth se put Zapada otisnuo nakon 1945, postavši izbjeglica u kampu raseljenika u talijanskome Fermu. U Zagrebu je 1942. završio studij šumarstva. Od 1946. do 1962. studira novinarstvo u Rimu, španjolski jezik u Barceloni i bibliotekarstvo i informacijske znanosti u New Yorku. U tom vremenu pokreće, uređuje i sudjeluje u vođenju nekih temeljnih intelektualnih i kulturno-znanstvenih institucija hrvatske dijaspore: časopisa Croatia Press i Journal of Croatian Studies te Hrvatske Akademije Amerike kojoj je predsjednikom postao 1958. Mirth se pokazao kao odličan organizator i neumorni kroničar svih važnijih političkih, kulturnih i društvenih događaja u Hrvatskoj, Jugoslaviji i emigraciji.

Više o Mirthovu životu i radu pročitajte u nekrologu objavljenom u časopisu Matica.

Knjige

Život u emigraciji

Život u emigraciji

434 str.

2003.