Knjige - biblioteka - PARNAS. Niz Teorija književnosti

Angloamerička kritika

Angloamerička kritika

7,96 € (60,00 kn)

Dante/Blake/Baudelaire

Thomas Stearns Eliot

Dante/Blake/Baudelaire

5,31 € (40,00 kn)

Hrvatska književna avangarda

Hrvatska književna avangarda

10,62 € (80,00 kn)

Jednostavni oblici

André Jolles

Jednostavni oblici

7,96 € (60,00 kn)

Kafka

Félix Guattari, Gilles Deleuze

Kafka

11,95 € (90,00 kn)

Književna teorija, kritika i povijest

René Wellek

Književna teorija, kritika ...

5,31 € (40,00 kn)

Književne strukture, norme i vrijednosti

Jan Mukarovský

Književne strukture, norme ...

2,65(20,00 kn)

O književnosti i o G. G. Byronu

Hippolyte Taine

O književnosti i ...

5,31 € (40,00 kn)

Phantasia / Memoria / Rhetorica

Renate Lachmann

Phantasia / Memoria ...

5,31(40,00 kn)

Pitanja književne povijesti

Jurij Tinjanov

Pitanja književne povijesti

5,31 € (40,00 kn)

Pjesničko umijeće

Nicolas Boileau

Pjesničko umijeće

2,65 € (20,00 kn)

Teorija književnosti

Boris Tomaševski

Teorija književnosti

5,31 € (40,00 kn)

Tradicija, vrijednosti i književna kritika

Thomas Stearns Eliot

Tradicija, vrijednosti i ...

5,31 € (40,00 kn)

Pregled

biblioteke

godine

područja

autori