Autori

Ivan Rogić Nehajev

Ivan Rogić Nehajev

Rođen u Lukovu kod Senja 1943. Osnovnu školu i gimnaziju završio je na Sušaku, u Rijeci. Diplomirao je psihologiju na Beogradskom univerzitetu, a filozofiju i sociologiju na Zagrebačkom sveučilištu te doktorirao sociologiju 1986. Neko je vrijeme radio u Rijeci gdje je 1971. bio član uredništva časopisa za kulturu »Kamov«. U skupini je pokretača časopisa »Pitanja« 1969. u Zagrebu.

U razdoblju od 1992. do 1994. sudjeluje u obnovi rada časopisa Kolo Matice hrvatske (glavni i odgovorni urednik Igor Zidić). Više godina je u Zagrebu radio u Urbanističkom institutu Hrvatske, a od 1989. profesor je na Arhitektonskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2007. do umirovljenja stalni je zaposlenik Instituta društvenih znanosti »Ivo Pilar« u Zagrebu.

Pod imenom Ivan Rogić objavljuje znanstvene radove i knjige iz područja urbane sociologije, sociologije okoliša i sociologije razvoja: Centri kulture, domovi kulture i društveni domovi u SR Hrvatskoj (u suatorstvu s Andrijom Mutnjakovićem i suradnicima), Zagreb 1984; Stanovati i biti: rasprave iz sociologije stanovanja, Zagreb 1990; Periferijski puls u srcu od grada: zamke revitalizacije, Zagreb 1992; Tko je Zagreb, Zagreb 1997; Smaragdni brid: Vukovar 91. i hrvatski identitet, Zagreb 1998; Tehnika i samostalnost: okviri za sliku treće hrvatske modernizacije, Zagreb 2000; Grad i plan: prinos raspravi o generalnom urbanističkom planu Zagreba (u suatorstvu sa Slavkom Dakićem), Zagreb 2000; Modernizacija u Hrvatskoj i hrvatska odselidba (u suatorstvu s Ivanom Čizmićem), Zagreb 2011.

Pod imenom Ivan Rogić Nehajev objavljuje književne radove. Autor je jedanaest knjiga pjesničkih tekstova i četiri knjige eseja u kojima su sabrani različiti kulturološki eseji i rasprave (Ogledi i pabirci, Zagreb 1988; Peti stupanj prijenosa, Zagreb 1992; Figure ukroćene sreće, Zagreb 1994; Smaragdni brid, Zagreb 1998). Objavio je i deset pjesničkih zbirki: Predgovor, Zagreb 1969; Odlazak s Patmosa, Zagreb 1971; Marina kruna, Rijeka 1971; Lučke pjesme za pjevanje i recitiranje i druge nerazumljive pjesme, Rijeka 1980; O imenima, ženama i drugom, Rijeka 1985; Osnove uranometrije, Zagreb 1994; Sredozemlje sedmi put, Zagreb 1999; Pabirci i po koja pjesma, Zagreb 2003; Iz zapisa slobodnog suhozidara, Zagreb 2009; Desetica: izabrane pjesme 1969‒2014., Zagreb 2016; Rapave kajde, Zagreb 2019.

Knjige

Desetica

Desetica

362 str.

2016.

Rapave kajde

Rapave kajde

351 str.

2019.