Autori

Vinko Brešić

Vinko Brešić

Književni povjesničar i sveučilišni profesor, rođen 17. kolovoza 1952. u Grgurićima pokraj Livna. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Slavonskom Brodu, a književnost i filozofiju diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je magistrirao i doktorirao, te danas radi u zvanju redovitog profesora na Katedri za noviju hrvatsku književnost.

Nakon dviju pjesničkih zbirki (1971. i 1979.) te još nekoliko ciklusa objavljenih u časopisima i novinama, poeziju - tradicionalističke impostacije - prestao je objavljivati. Profesionalno usmjeren na područje novije, postilirske hrvatske književnosti, uz desetak objavljenih knjiga, priredio je izdanja djela dvadesetak hrvatskih pisaca 19. i 20. st., sastavio više antologija i zbornika, a pokrenuo je i uređivao časopis za znanost o poeziji »Zrcalo« (1991-1994). Predavao je i na drugim domaćim i inozemnim sveučilištima te sudjelovao na mnogim domaćim i međunarodnim skupovima koji su rezultirali brojnim raspravama, člancima, esejima i recenzijama. Naročiti uspjeh u našoj kulturnoj javnosti imala mu je knjiga Autobiografije hrvatskih pisaca (1997).

Dvije je godine bio glavni urednik u Nakladnome zavodu Matice hrvatske. Član je Matice hrvatske, Hrvatskoga filološkog društva, Društva hrvatskih književnika i hrvatskog centra PEN-a. Osim književnopovijesnih studija, članaka i eseja povremeno piše i kritike. Voditelj je znanstvenoga projekta Hrvatska književna periodika (1835-1990).

Dosad je objavio sljedeće znanstveno-stručne knjige: Dobriša Cesarić, Zagreb 1984., Časopisi Milana Marjanovića, Zagreb 1990., Dragi naš Šenoa, Zagreb 1992, Autobiographies by Croatian Writers, Dubrovnik - Zagreb 1993., Novija hrvatska književnost, Zagreb 1994., Hrvatski putopisi, Zagreb 1996. i 1997., Autobiografije hrvatskih pisaca, Zagreb 1997., Knjiga o Virovitici, Virovitica 1999. i 2001., Teme novije hrvatske književnosti, Zagreb 2001., Pjesnici hrvatske moderne, Zagreb 2003., Časopisi »Neven" i "Jadranska vila«, Zagreb 2004., Slavonska književnost i novi regionalizam, Osijek 2004., Čitanje časopisa, Zagreb 2005.


10#06

Knjige

Čitanje časopisa

Čitanje časopisa

203 str.

2005.