Autori

Ivo Petricioli

Ivo Petricioli

Ivo Petricioli rođen je 9. ožujka 1925. u Zadru. Na Klasičnoj gimnaziji u Splitu maturirao je 1943., a na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je godine 1950. povijest umjetnosti i hrvatsku povijest. Na istom je fakultetu doktorirao početkom 1957. disertacijom Pojava romaničke skulpture u Dalmaciji.

U razdoblju od 1949-1954. radio je u Arheološkom muzeju u Zadru, a od 1955. do 1958. u Institutu za historijske nauke u Zadru.
Od godine 1958. do umirovljenja 1994. predavao je »Umjetnost srednjega vijeka« na Filozofskom fakultetu u Zadru.
Godine 1992. izabran je za redovnoga člana HAZU, a 1999. postao je i professor emeritus Sveučilišta u Splitu.
U svom dugom i plodnom radu provodio je istraživanja na starokršćanskim i srednjovjekovnim arhitektonskim spomenicima u Zadru i okolici. Sustavno je proučavao i obrađivao razvoj umjetnosti u Dalmaciji od 11-18. stoljeća, zatim dalmatinsku plastiku 11. stoljeća, zlatarstvo i drvorezbarstvo 14. i 15. stoljeća u Zadru, slikarstvo na drvu, arhitekturu srednjega vijeka u Zadru i okolici te zadarski urbanizam.


Organizirao je više izložbi te sudjelovao na mnogim stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.
Surađivao je u brojnim domaćim i stranim stručnim časopisima, kao i zbornicima iz arheologije i povijesti umjetnosti.
Objavio je sljedeće naslove:

Pojava romaničke skulpture u Dalmaciji. Društvo historičara povijesti umjetnosti, Zagreb 1960.

Zadar. Turističko društvo »Liburnija«, Zadar 1962.

Zadarsko zlatarstvo (izdanje na hrv., engl., njem., franc. i tal. jeziku). Naklada Jugoslavije, Beograd 1971.

Umjetnička obrada drveta u Zadru u doba gotike. Društvo historičara povijesti umjetnosti, Zagreb 1972.

Povijesni i umjetnički spomenici u Zadru. Turističko društvo »Liburnija, Zadar 1973. i 1981.

Zadar u srednjem vijeku do 1409. (u zajedništvu s Nadom Klaić). Filozofski fakultet, Zadar 1976.

Stalna izložba sakralne umjetnosti u Zadru (stručni katalog na hrv., engl., njem. i tal. jeziku). Zadar 1980. i 2004. (drugo prošireno izdanje)

Škrinja sv. Šimuna u Zadru (izdanje na hrv., engl. i njem. jeziku). Izdanje u suradnji: JAZU, GZH, Kršćanska sadašnjost, Mladost, NZMH, SN Liber, Spektar i Otokar Keršovani, Opatija 1983.

Tragom srednjovjekovnih umjetnika. Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb 1983.
Katedrala Sv. Stošije (hrv. i franc.). Nadbiskupija, Zadar 1985.

Rani srednji vijek (u zajedništvu sa Zdenkom Vinskim i Tomislavom Marasovićem). Izdanje u suradnji: Spektar, Prosveta i Prva književna komuna, Zagreb - Beograd - Mostar 1986.

Zadar pod mletačkom upravom (u zajedništvu s Tomislavom Raukarom, Franjom Švelecom i Šimom Peričićem). Filozofski fakultet, Zadar 1987.

Zadar (vodič na hrv., engl., njem., i tal. jeziku). Logos, Split 1987;
1000 godina umjetnosti u Zadru (izdanje na hrv., njem. i franc. jeziku)

Stalna izložba crkvene umjetnosti Zadra. Zadar 1988.

Crkva sv. Lovre u Zadru, MHAS, Split 1988.

Od Donata do Radovana. Književni krug, Split 1990.

Srednjovjekovnim graditeljima u spomen. Književni krug, Split 1996;

Zadar i okolica (hrv., engl., njem., franc. i tal. izdanje). Turistička naklada, Zagreb 1997. i 2001.

Stari Zadar u slici i riječi, Narodni muzej, Zadar 1999.

Zlato i srebro Zadra i Nina (hrv., engl., njem., franc. i tal. izdanje). Turistička naklada, Zagreb 2001.

Franjo Salghetti-Drioli, Narodni muzej i Institut za povijest umjetnosti, Zadar - Zagreb 2003.

Umjetnička baština Zadra, Matica hrvatska, Zagreb 2004.


Za svoj rad dobio je brojna priznanja i nagrade: Nagradu Grada Zadra 1966., Nagradu »Božidar Adžija« 1973., Orden rada sa srebrnim vijencem 1975., Državnu nagradu za životno djelo 1996. te Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića 1997. godine.


Opširniju Petriciolijevu biobibliografiju možete pročitati na web stranicama HAZU.

Ivo Petricioli umro je 28. svibnja 2009. u Zadru.

Knjige