Autori

Frano Baras

Frano  Baras

Frano Baras rođen je 5. studenoga 1931. u Splitu, gdje je i maturirao na Klasičnoj gimnaziji. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je francuski i talijanski jezik s književnostima. Predavao je francuski jezik i književnost na Pedagoškoj akademiji u Splitu, potom i na splitskom Odjelu Filozofskoga fakulteta u Zadru.

Od 1951. objavljuje književne prijevode, kratke proze i putopise te piše i kazališnu kritiku. U razdoblju 1970-1973. na mjestu je direktora Drame splitskoga HNK i voditelja dramskoga programa Splitskoga ljeta. Radnim članom Matice hrvatske postaje 1963., a jedan je od članova-utemeljitelja splitskoga Društva francusko-jugoslavenskog prijateljstva (1984) te Udruge francusko-hrvatskog prijateljstva (1992).

Vrlo rano se posvetio proučavanju kulturne, političke i pomorske povijesti Dalmacije, napose one 19. stoljeća, iz čega su proizišli deseci znanstvenih radova i više stotina publicističkih tekstova. Posebice su mu zapaženi tekstovi o napoleonskom razdoblju i autonomaštvu u Dalmaciji te o kulturi, običajima i svakodnevici staroga Splita i Dalmacije.

Živi na otoku Madeira u sjevernome dijelu Atlantskog oceana.

Objavio je sljedeće knjige: Snovi za porculansku lutku, vlastita naklada, Split 1963., Iz Memoara maršala Marmonta (priredio i preveo), Čakavski sabor, Split 1977., Splitski karnevali, Logos, Split 1984., Maršal Marmont. Memoari, Logos, Split 1984., Dalmacija anno Domini, Logos, Split 1988., Splitski igrokaz, Društvo kulturne baštine, Split, 1993., Staro zrcalo splitsko, Matica hrvatska, Split 1994., Ratni dani pod Marjanom, Matica hrvatska, Split 1996., Bibliografija radova Frane Barasa 1951.-2001., Društvo kulturne baštine, Split 2002., Les Français en Dalmatie, 1806.-1814., Alliance Française de Split, Split 2002., 2006., Marulia u deset slika, Matica hrvatska, Split, 2005., Splitska prigovaranja, Naklada Bošković, Split, 2007.

Knjige

Jadranom i oceanom

Jadranom i oceanom

186 str.

2008.