Autori

Tatjana Stupin

Doktorica znanosti iz znanstveno­ga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologi­je, znanstvene grane kroatistike. Doktorirala je na Filozofskome fa­kultetu u Zagrebu 24. svibnja 2012. te obranila doktorsku diserta­ciju naslovljenu Kamov i Krleža, pod mentorstvom prof. dr. Darka Gašparovića. Magistrirala je društveno-humanističke znanosti, a magisterij naslovljen Fenomen laurizma u Krležinu književnom kom­pleksu obranila je 1995. na Sveučilištu u Zagrebu, uz mentorsku ko­ordinaciju prof. dr. Miroslava Šicela.

Više od desetljeća aktivno se bavila novinarskim i esejističkim radom, publicirajući stručne radove iz područja književnosti, jezi­koslovlja, teatrologije, ponajviše u »Narodnome listu« u Zadru. Objavila je knjigu Misionari svjetlosti 2003. u Zadru u kojoj su obje­dinjeni odabrani razgovori koje je vodila s uglednim hrvatskim intelektualcima, napose književnicima, kao što su Vesna Parun, Nedjeljko Fabrio, Luko Paljetak i drugi.

Interes za proučavanje hrvatske književnosti pokazuje za gimnazijskoga školovanja u Zadru, a posebice tijekom studija hrvatsko­ga jezika i južnoslavenskih književnosti na Filozofskome fakultetu u Zadru, na kojemu je 1987. diplomirala, obranivši rad, u klasi prof. dr. Nikole Ivanišina, pod naslovom Ibsenovsko-strindbergovski poti­caji u Krležinoj književnosti, a koji je bio visoko, stručno nagrađen. Komparativne, intertekstualne analize Krležine književnosti nalaze se u fokusu njezina istraživačkog interesa, a koje su je dovele i do vrijednih spoznaja o trajnoj, znakovitoj svezi Janka Polića Kamova i Miroslava Krleže.  

Zaposlena je kao profesorica hrvatskoga jezika u Ekonomsko-birotehničkoj i trgovačkoj školi u Zadru. Objavljuje znanstvene fi­lološke radove iz kroatistike. Knjiga Kamov i Krleža sukus je njezina istoimenog doktorskog rada. 

Knjige

Kamov i Krleža

Kamov i Krleža

314 str.

2016.