Autori

John Rogers Searle

John Rogers Searle

Američki filozof (Denver, 1932), najpoznatiji po svojim radovima iz područja filozofije jezika i filozofije uma. Doktorirao je na Sveučilištu u Oxfordu, a akademsku karijeru proveo na Sveučilištu Berkeley u Kaliforniji, gdje trenutno predaje kao professor emeritus. Svjetsku slavu stekao je teorijom govornih činova, koju je prvi put iznio u knjizi Govorni činovi: ogled iz filozofije jezika (1969), gdje je razvio i usustavio teorijske uvide Johna L. Austina i Ludwiga Wittgensteina o odnosu jezika i svijeta.

Autor je brojnih znanstvenih članaka i nekoliko knjiga, među kojima se ističu: Izraz i značenje: studije iz teorije govornih činova (1979), Intencionalnost: ogled iz filozofije uma (1983) i Konstrukcija društvene stvarnosti (1995).

Knjige

Govorni činovi

Govorni činovi

204 str.

2018.